Съдът на ЕС глоби Италия с 25 млн. евро заради проблеми с пречистването на отпадните води

Четвъртък, 31 Май 2018 11:40 Написана от  Публикувана в Международно право

За това, че е забавила изпълнението на правото на Съюза в областта на събирането и пречистването на градските отпадъчни води, Италия е осъдена да заплати еднократно платима сума от 25 милиона евро и имуществена санкция в размер на над 30 милиона евро за всяко шестмесечие забава,

съобщават от Съда на Европейския съюз. Съдът вече е констатирал неизпълнение на задължения от страна на Италия за първи път в решение от 2012 г., припомнят от институцията.

Казусът

С решение от 19 юли 2012 г. Съдът постановява, че като е пропуснала да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че 109 агломерации, намиращи се на италианска територия, са оборудвани според случая със системи за събиране на градските отпадъчни води и/или със системи за пречистване на градските отпадъчни води, отговарящи на предписанията на Директива 91/2712, Италианската република не е изпълнила задълженията си съгласно посочената директива.

След като приема, след изтичане на определения срок на 11 февруари 2016 г., че Италия все още не е предприела всички необходими мерки, за да се съобрази с решението от 2012 г., Комисията предявява втори иск пред Съда за установяване на неизпълнение на задължения срещу тази страна с искане за налагане на периодични имуществени санкции.

Решението

В днешното си решение Съдът констатира, че към целевата дата 11 февруари 2016 г., Италия не е предприела всички необходими мерки за изпълнение на решението от 2012 г., за да спази задълженията си съгласно Директивата.

Съдът приема, че освен че е продължило почти шест години, неизпълнението на задължения от Италия е особено тежко, доколкото липсата или недостатъчният брой на системи за събиране или пречистване на градските отпадъчни води може да доведе до увреждане на околната среда. Съдът посочва по-специално че броят на агломерациите, за които към датата на съдебното заседание Италия не е предоставила доказателство за съществуването на системи за събиране и пречистване на градските отпадъчни води в съответствие с Директивата (74 агломерации) е значителен, макар този брой да е намален в сравнение с решението от 19 юли 2012 г. (109 агломерации към тогавашния момент). Освен това Съдът подчертава, че привеждането на системите за събиране и вторично пречистване на градските отпадъчни води в някои агломерации в съответствие с разпоредбите на Директивата е трябвало да бъде направено най-късно до 31 декември 2000 г.

При тези условия Съдът намира за целесъобразно да осъди Италия да заплати към бюджета на Европейския съюз периодична имуществена санкция в размер на 30 112 500 EUR за всяко шестмесечие забава при въвеждането на необходимите мерки, за да се съобрази с решението от 2012 г., като тази периодична имуществена санкция е дължима, считано от днешна дата до пълното изпълнение на решението от 2012 г.

Оставете коментар