На 10 юни 2017 година ще се проведе Общо събрание на съдиите в Република България за избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота. Право да участват в него имат 2237 съдии. Те ще гласуват за 27 кандидати от различни нива на органите на съдебната власт.

От инициатива "Правосъдие за всеки" призовават съдиите да гласуват с хартиена бюлетина за предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), въпреки известното неудобство на този метод.

Жребий определи четвъртия член на ВСС от квотата на прокуратурата. Това е Огнян Дамянов. Той имаше равен брой гласове снощи с Ясенка Шегърминова, предаде БТВ. Изборът е пряк, тоест всеки от прокурорите носи отговорност.

Общото събрание на прокурорите продължава днес от 10.00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, когато на основание чл. 29л, ал 6 от ЗСВ ще бъде определен чрез жребий в присъствието на заинтересованите кандидати четвъртият член на ВСС от квотата на прокурорите.

Утре прокурорите избират членове на Висшия съдебен съвет от своята квота. Местата са 4, а кандидатите - 12. Те са Галина Стоянова, Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Даниела Машева, Евгени Иванов, Ивайло Медаров, Магдален Маринов, Мери Найденова, Огнян Дамянов,

Командированата в Монтана зам.-районна прокурорка на Варна Милена Даскалова днес беше отстранена от ръководна длъжност за 3 месеца, съобщи "Правен свят". Това решение взе Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по предложението на състава,

Парламентът прие правила за условията и реда за предлагане, изслушване и избор на членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предаде Агенция „Фокус“. Правилата бяха приети единодушно с 103 гласа „за“.

На 27 май и 3 юни 2017 г. ще се проведе Общо събрание на прокурорите в Република България за избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота. Право да участват в него имат 1505 магистрати, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик за текущ ремонт на помещения и оборудване на нови работни места за съдебни служители; на Районен съд гр. Трявна за текущ ремонт на сервизни помещения; на Районен съд гр. Своге

Пленумът на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на председател на Върховния административен съд, съгласно приетата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. хронограма.