Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик за текущ ремонт на помещения и оборудване на нови работни места за съдебни служители; на Районен съд гр. Трявна за текущ ремонт на сервизни помещения; на Районен съд гр. Своге

Пленумът на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на председател на Върховния административен съд, съгласно приетата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. хронограма.

Съдийската колегия образува дисциплинарно производство срещу кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Става дума за бившия председател на Софийския районен съд Методи Лалов, а предложението е на Инспектората на ВСС. Решението е било взето със 7 гласа "за" и 6 "против",

В 8 часа днес започна вторият ден от Общото събрание на следователите, в който ще се проведе изборът за член на Висшия съдебен съвет от тяхната квота. Кандидат е Евгени Диков - директор на националната следствена служба и заместник на главния прокурор.

Съдията от Административен съд София-град Евгени Стоянов ще бъде днес временно освободен от длъжност, защото преди около седмица бе назначен за заместник-министър на правосъдието, съобщи "Правен свят".

Четири неправителствени организации поставиха въпроси и дадоха препоръки към номинираните кандидати за членове на ВСС от прокурорската квота в предвидения срок до 12 май 2017 г. Те са публикувани на интернет сайта на ВСС в рубриката „Становища и въпроси“

Калин Калпакчиев от Висшия съдебен съвет (ВСС) предлага на прокурорската колегия и правосъдния министър Цецка Цачева да започнат процедура за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров.

Съдийската колегия на ВСС освободи Владимира Янева от заеманата от нея длъжност "съдия" в Софийски градски съд. Решението влиза в сила на датата на взимането му, уточняват от Съвета.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Георги Колев Чемширов за втори мандат председател на Административен съд – Велико Търново.

Трима кандидати за членове на ВСС получиха препоръки от неправителствени организации, към четвърти са поставени въпроси, съобщиха от пресцентъра на съвета. Всички те са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Общи събрания за избор на членове на ВСС“,