Висшият съдебен съвет не успя да вземе решение за предизвиканото от Инспектората на ВСС голямо натоварване в районните съдилища заради множеството искания за разкриване на банковата тайна на магистратите.

Депутатите избраха членовете на ВСС

Сряда, 20 Септември 2017 11:50 Написана от

Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Боян Новански, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев са новите членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ,

Изслушването на кандидата за председател на Върховния административен съд Георги Чолаков – съдия във ВАС, започна с представяне от Юлия Ковачева - заместник председател на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия

Пленумът на ВСС избира нов председател на ВАС

Понеделник, 11 Септември 2017 09:23 Написана от

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще изслуша кандидатите и ще избере нов председател на Върховния администртивен съд (ВАС), предвижда дневният ред на заседанието на Съвета.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще изслуша на 11 септември 2017 г. двамата кандидати за председател на Върховния административен съд (ВАС) – Георги Чолаков и Соня Янкулова – съдии във ВАС. Това съобщиха от ВСС.

Изслушването на кандидатите за ВСС - набързо и без дебат

Четвъртък, 07 Септември 2017 15:25 Написана от

С призиви да не се задават повече от един въпрос към кандидатите и питанията да не са позорящи започна изслушването в правната комисия на Народното събрание на номинираните за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Парламентарната комисията по правни въпроси ще изслуша кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. За първи път парламентът ще избира членове на съвета по колегии - отделно за съдийската и отделно за прокурорската,

Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание на 7 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет (ВСС). На 7 септември 2017 г., от 13.30 часа, в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ще се проведе заседание на Прокурорската колегия.

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС проведе извънредно заседание във връзка с писмо от Народното събрание, с което е предоставен текстът на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 44-то Народно събрание