На 27 май и 3 юни 2017 г. ще се проведе Общо събрание на прокурорите в Република България за избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота. Право да участват в него имат 1505 магистрати, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик за текущ ремонт на помещения и оборудване на нови работни места за съдебни служители; на Районен съд гр. Трявна за текущ ремонт на сервизни помещения; на Районен съд гр. Своге

Пленумът на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на председател на Върховния административен съд, съгласно приетата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. хронограма.

Съдийската колегия образува дисциплинарно производство срещу кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Става дума за бившия председател на Софийския районен съд Методи Лалов, а предложението е на Инспектората на ВСС. Решението е било взето със 7 гласа "за" и 6 "против",

В 8 часа днес започна вторият ден от Общото събрание на следователите, в който ще се проведе изборът за член на Висшия съдебен съвет от тяхната квота. Кандидат е Евгени Диков - директор на националната следствена служба и заместник на главния прокурор.

Съдията от Административен съд София-град Евгени Стоянов ще бъде днес временно освободен от длъжност, защото преди около седмица бе назначен за заместник-министър на правосъдието, съобщи "Правен свят".

Четири неправителствени организации поставиха въпроси и дадоха препоръки към номинираните кандидати за членове на ВСС от прокурорската квота в предвидения срок до 12 май 2017 г. Те са публикувани на интернет сайта на ВСС в рубриката „Становища и въпроси“

Калин Калпакчиев от Висшия съдебен съвет (ВСС) предлага на прокурорската колегия и правосъдния министър Цецка Цачева да започнат процедура за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров.

Съдийската колегия на ВСС освободи Владимира Янева от заеманата от нея длъжност "съдия" в Софийски градски съд. Решението влиза в сила на датата на взимането му, уточняват от Съвета.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Георги Колев Чемширов за втори мандат председател на Административен съд – Велико Търново.