Върховният административен съд (ВАС) може и да не се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите. Върховните магистрати следва да упражняват своите правомощия само в двуинстанционно производство.

Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви публично състезание за осигуряването на консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките.

Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) предложи на Пленума окончателно да преназначи десет следователи и прокурори в Специализираната прокуратура, съобщава "Правен свят".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Валентина Личева Личева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе.

Висшия съдебен съвет (ВСС) окончателно съгласува постановлението на Министерския съвет за изпълнението на бюджет 2018 година, съобщава "Правен свят". По този начин през идната година ВСС ще може да похарчи 32 млн.лв., Върховния касационен съд - 17 млн. лв.,

Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) ще направи във вторник втори опит да избере титуляр на Административния съд в Бургас.  Това съобщава сайтът "Правен свят".

Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурси за общо седем свободни длъжности във Върховния касационен съд (ВКС), заради които преди две седмици съдебните кадровици влязоха в разгорещен дебат, след предложение на председателя на ВКС Лозан Панов

Пленумът на Висшият съдебен съвет (ВСС) безспорно смята, че са необходими промени в Наказателния кодекс (НК) по отношение на корупцията в частния сектор, но не одобрява предложенията на Министерството на правосъдието (МП) за нови текстове. 

Пленумът на Висшият съдебен съвет (ВСС) безспорно смята, че са необходими промени в Наказателния кодекс (НК) по отношение на корупцията в частния сектор, но не одобрява предложенията на Министерството на правосъдието (МП) за нови текстове. 

Бившият зам.-министър на здравеопазването (от август 2009 г. до ноември 2009 г.) и досегашен съдия във Върховния административен съд (ВАС) Любомир Гайдов бе назначен с мнозинство от съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) за зам.-председател на Административен съд