Обществена поръчка на прогнозна стойност половин милион лева обяви Висшия съдебен съвет, във връзка с прилагането на унифицирани модели и стандарти за съдържание и надграждане на единния портал за електронно правосъдие и "миграция" на 180 интернет-страници на съдилищата

Нови изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) предлагат постоянните комисии към Висшия съдебен съвет (ВСС).

339 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за „младши съдия“ в окръжните съдилища, който ще се проведе в периода 14 - 19 май и 21 май 2018 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“,

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да съгласува проекта на бюджетна прогноза за съдебната власт за периода 2019-2021 година, изготвен от Министерство на финансите и изпратен до Съвета за становище от Министерския съвет.

ВСС обяви конкурс за главен секретар

Четвъртък, 29 Март 2018 13:15 Написана от

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за главен секретар на институцията, след като на 1 март Димитър Тончев бе пенсиониран като шеф на администрацията.

След като на 1 март главният секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) Димитър Тончев бе пенсиониран, предстои в следващите седмици съдебните кадровици да изберат нов шеф на администрацията си. Това съобщава "Правен свят"

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши днес да приеме решение, с което да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със "СИМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД за изготвяне на функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на ВСС,

Единодушно, с 12 гласа "за" съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да преосмисли решението на колегите си от предишния състав на Съвета и да допусне до конкурс за председател на Районния съд в Златоград единствения кандидат за поста Сунай Осман.

Бившият съдебен кадровик Ясен Тодоров, който беше част от Висшия съдебен съвет (ВСС) в периода 2012-2017 година, получи от новия състав на прокурорската колегия на Съвета положителна комплексна оценка,

Отложиха избора на нов председател на СГС

Вторник, 20 Февруари 2018 11:20 Написана от

С единодушие съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие да отложи избора на нов председател на Софийския градски съд (СГС). Причина за това е постъпилата тази сутрин служебна бележка, от която става ясно, че единият от кандидатите за ръководния пост