Упорството, с което председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов настоява срещу съдия Даниела Дончева, административен ръководител на Софийския апелативен съд (САС), да бъде образувано дисциплинарно производство, е довело да нарушаване на стандартите

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" изрази становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността "съдия" в Софийския районен съд, съобщиха от ВСС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес единодушно прие Годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г. Това пише сайтът "Правен свят".

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно решения във връзка с проведеното на 31май 2018 г. изслушване на главния директор на Главна дирекция "Охрана" Георги Жеков.

Да се обяви обществена поръчка за закупуването на 50 нови автомобила за нуждите на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт реши днес Пленумът на Съвета. Това съобщава сайтът "Правен свят".

Висшият съдебен съвет оповести крайното класиране на кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури в страната. В 7-дневен срок кандидатите следва да подадат в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

224 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, които ще се проведат в периода 11 – 13 май 2018 г. Това съобщават от пресцентъра на ВСС.

След като през септември и октомври 2017 година прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи от длъжност районния прокурор на Варна Цветанка Гетова и заместничката й Милена Даскалова заради грандиозен запой в работното им време, днес съдебните кадровици наложиха

Съдия Иван Демиревски е новият председател на Административния съд в Кюстендил, това реши днес съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да изготвят индивидуални предложения относно дефиницията на понятието "нарушаване на независимостта и авторитета на съдебната власт" до 15 октомври 2018 година.