На 17 юни 2017 г. (събота) от 8.00 ч. до 18.00 ч. ще се проведе вторият ден от Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС. Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Народното събрание ще избере половината от състава на ВСС през есента. Този акт на парламента следва да отговаря на обществените очаквания и изискванията на гражданите към управлението на съдебната власт, а именно – прозрачност и липса на тясно-партийно мислене.

Висшият съдебен съвет дължи отговор на магистратите дали е съумял да гарантира законосъобразни и честни избори за нов състав на кадровия орган. Това мнение застъпиха голяма част от членовете на Съдийската колегия.

На 10 юни 2017 година ще се проведе Общо събрание на съдиите в Република България за избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота. Право да участват в него имат 2237 съдии. Те ще гласуват за 27 кандидати от различни нива на органите на съдебната власт.

От инициатива "Правосъдие за всеки" призовават съдиите да гласуват с хартиена бюлетина за предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), въпреки известното неудобство на този метод.

Жребий определи четвъртия член на ВСС от квотата на прокуратурата. Това е Огнян Дамянов. Той имаше равен брой гласове снощи с Ясенка Шегърминова, предаде БТВ. Изборът е пряк, тоест всеки от прокурорите носи отговорност.

Общото събрание на прокурорите продължава днес от 10.00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, когато на основание чл. 29л, ал 6 от ЗСВ ще бъде определен чрез жребий в присъствието на заинтересованите кандидати четвъртият член на ВСС от квотата на прокурорите.

Утре прокурорите избират членове на Висшия съдебен съвет от своята квота. Местата са 4, а кандидатите - 12. Те са Галина Стоянова, Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Даниела Машева, Евгени Иванов, Ивайло Медаров, Магдален Маринов, Мери Найденова, Огнян Дамянов,

Командированата в Монтана зам.-районна прокурорка на Варна Милена Даскалова днес беше отстранена от ръководна длъжност за 3 месеца, съобщи "Правен свят". Това решение взе Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по предложението на състава,

Парламентът прие правила за условията и реда за предлагане, изслушване и избор на членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предаде Агенция „Фокус“. Правилата бяха приети единодушно с 103 гласа „за“.