Висшият съдебен съвет (ВСС) създаде регистър на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, в които изрично се посочват делата, по които текат срокове по време на съдебната ваканция. Това съобщава сайтът "Правен свят".

Да бъдат ли съкратени 11 свободни щата за съдии в окръжните съдилища в страна, като осем от тях да бъдат преместени в Софийски градски съд (СГС), а три в Специализирания наказателен съд? Това ще решава във вторник съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Софийски апелативен съд (САС) Даниела Дончева, с което опитите за безпрецедентна атака срещу нея от страна на председателя на Върховния касационен съд (ВКС)

Във вторник (17 юли) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще обсъжда искането на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов за образуване на дисциплинарно производство срещу ръководителя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева,

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) стартира процедура по преместване на магистрати в Специализирания наказателен съд и Софийски градски съд (СГС), съобщиха от пресцентъра на Съвета.

Главният секретар на Висшия съдебен съвет Силвия Илиева официално встъпи в длъжност на 27.06.2018 г. Тя бе назначена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/14.06.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) измени Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, вследствие на част от последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Упорството, с което председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов настоява срещу съдия Даниела Дончева, административен ръководител на Софийския апелативен съд (САС), да бъде образувано дисциплинарно производство, е довело да нарушаване на стандартите

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" изрази становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността "съдия" в Софийския районен съд, съобщиха от ВСС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес единодушно прие Годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г. Това пише сайтът "Правен свят".