Три месеца след началото на работата на КАК Съдийската колегия отново в спор за броя на членовете ѝ

Вторник, 11 Декември 2018 15:35 Написана от  Публикувана в ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) влезе в пореден дебат относно броя на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), макар че тя е конституирана и работи от вече близо три месеца.

 

Въпросът повдигна зам.-председателят на КАК Красимир Шекерджиев. Той припомни, че в момента има обявен конкурс за повишаване във Върховния административен съд (ВАС), в който е нужно да се извършват атестации на кандидатите, а към момента има само един специалист по административно право от квотата на ВСС – Атанаска Дишева и двама от магистратската квота, работили във ВАС. Оказва се, че само тези двама съдии от магистратската квота могат да участват в атестацията, но в рамките на последното заседание на Комисията е възникнал въпросът дали редовните членове на конкурсните комисии могат да участват и в атестационните такива. Ако отговорът на въпроса е отрицателен се оказва, че броят на наличните членове на КАК, специалисти по административно право, няма да е достатъчен. Поради това членовете на Комисията са решили да предложат на Съдийската колегия да бъде увеличен съставът й от професионалната квота с 1 член, който да е административен съдия.

Междувременно, поради невъзможността ВКС вече три пъти да избере още един липсващ съдия за КАК, специалист по търговско право, се оказа, че Лозан Панов е внесъл отделно предложение за намаляване състава на Комисията с въпросния "неизбираем" член.

"Централният въпрос, колеги е дали редовен член на конкурсната комисия може да е член и на атестационната комисия. Ако отговорим утвърдително, въпросът ще е решен и тримата колеги в КАК ще се справят", обърна внимание Шекерджиев и призова да се дебатира първо по този въпрос.

Първа думата взе Атанаска Дишева, която обясни, че не намира логика в това редовните членовете на конкурсни комисии да бъдат изключвани от атестационните. "При всеки следващ конкурс ще избираме нови членове ли? Не виждам основания и да процедираме различни относно редовния член и резервния член", заяви Дишева и прозря в предложението на КАК лично отношение към нея. "Колеги, понеже аз в случая ще участвам в атестациите на всички съдии, кандидати за ВАС, моля Ви не се съмнявайте в моята безпристрастност", допълни тя и предложи въпросът да бъде отложен, за да може да се разгледа съвместно с внесеното от Панов предложение за съкращаване на един член от Комисията, с материалите към което членовете на Съдийската колегия все още не са се запознали.

Предложението за отлагане бе одобрено от съдебните кадровици, с което казусът ще влезе в дневния ред на заседанието на Съдийската колегия, насрочено за идния петък.
Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар