Съдийската колегия на ВСС намали състава на КАК, за да може да заработи

Вторник, 20 Ноември 2018 13:03 Написана от  Публикувана в ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предприе реформи в Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), за да може тя да заработи. Съдебните кадровици намалиха състава на ресорната комисия и решиха, че вместо шестима измежду тях, петима ще участват в нея,

пише "Правен свят".
В хода на дебата за промените в правилата за работа на КАК Драгомир Кояджиков склони да се върне обратно в състава й, след като преди близо месец я напусна с мотива, че не може да бъде полезен за дейността й. Кадровикът влезе и в хипотезата, при която определен член на КАК е обект на дисциплинарно производство. "Трябва да има правила за отзоваване на дадени членове", заяви Кояджиков и поясни, че към момента е доста трудно да се съберат магистрати, които да работят в ресорната комисията, тъй като липсват желаещи. "Това попълване докога ще продължи? Тези напъни трябва да приключат. Нека останат 18, а не 19 членове, без един в търговска колегия", предложи Кояджиков, след като Пленумът на Върховния касационен съд от третия път излъчи само един от нужите двама членове на Комисията от магистратската квота.

Георги Чолаков се възпротиви на предложението на Кояджиков и поясни, че колегията е избрала 19 членове и съставът й трябва да остане в този вид. Вероника Имова подчерта, че изразът "отзоваване" не е точен, тъй като членовете на КАК имат двойно качество – избират се от Пленум на ВКС, като членството им е потвърдено и от кадровия орган. Все пак Колегията реши, че ще намали състава на Комисията, но от квотата на кадровия орган.

"Много е тромаво да имаме такова голямо мнозинство – сякаш свикваме парламента", заяви Даниела Марчева и поясни, че има съдии, членуващи в КАК, които пътуват, за да правят атестации и е по-разумно квалифицираното мнозинство да се определя от броя на присъстващите и да се свие.

Олга Керелска пък изрази становище, че намаляването на броя на мнозинството крие риск решенията на Комисията да се поставят под съмнение, затова е по-добре правилата да останат във вида, в който са в момента – "Всеки трябва да има чувство за отговорност и да поеме съответната работа. Така може всеки от нас да заяви, че не иска да участва в комисии изобщо", заяви Керелска и отправи критика към Марчева, че няма право да взима отношение към работата на Комисията, която заедно с Кояджиков напусна.

Зам.-председателят на КАК Красимир Шекерджиев прекрати спора и повдигна въпроса за избор на председател на Комисията. Той предложи такова управленско решение да се вземе с квалифицирано мнозинство, като за такова да се смятат половината от членовете. Алтернативното предложение бе на Боряна Димитрова – мнозинството да се определя спрямо половината от присъстващите членове. Кадровиците одобриха втория вариант.

Колегията реши също така за решенията на Комисията да се съобщава в срок от един работен ден, а не два, както досега беше записано в правилата.

Реформите в съдийската КАК се налагат, тъй като заради липсата на желаещи да влязат в нея, през последните месеци работата и е заплашена от пълен блокаж. Очакванията са след попълването на състава на ресорната комисия и с още един съдия, специалист в търговската материя, дейността й да се нормализира и окончателно да бъде попълнена с 18, вместо с 19 членове.

Оставете коментар