Съдийската колегия решава да се преместят ли осем съдии в СГС и трима - в Специализирания съд

Петък, 20 Юли 2018 12:12 Написана от  Публикувана в ВСС

Да бъдат ли съкратени 11 свободни щата за съдии в окръжните съдилища в страна, като осем от тях да бъдат преместени в Софийски градски съд (СГС), а три в Специализирания наказателен съд? Това ще решава във вторник съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС)

по предложение на Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Колегията, съобщава "Правен свят".

Срокът за предварително проучване на магистратите, желаещи да се преместят по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) в Софийския градски съд (Гражданско отделение и Търговско отделение), както и в Специализирания наказателен съд ще приключи на 23.07.2018 г. (понеделник).

Тази процедура се налага във връзка с високата натовареност на магистратите в двете съдилища, наред с предприетите мерки за увеличаване на щатната численост чрез разкриване на нови щатни длъжности "съдия" в тези съдилища.

СГС разглежда 40% от делата, подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 броя са граждански и търговски дела. Общо натовареността на съда е повече от 2,5 пъти над средната за страната.

Средната натовареност на един съдия в Специализирания наказателен съд по брой наказателни дела от общ характер е 1,44 броя месечно, при средно за страната 1,1 броя дела. Съответно месечната натовареност на един съдия в СНС е 31,14 броя дела за разглеждане.

Оставете коментар