Съдийската колегия на ВСС измени Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

Вторник, 26 Юни 2018 15:43 Написана от  Публикувана в ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) измени Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, вследствие на част от последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Точката бе представена от Боряна Димитрова, а аргументите за включването й в дневния ред на съдебните кадровици бяха, че се налага своевременна промяна в Класификатора, която да го приведе в съответствие с последните изменения и допълнения в ЗСВ. Това съобщава сайтът "Правен свят".

Преди около месец в чл. 304а (Нов –ДВ, бр. 49 от 2018 г. ) от съдебния закон бе окончателно записано, че служителите в администрацията на съдилищата не могат да работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподаватели във висше училище; като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители или упражняват друга свободна професия.

Тъй като до момента такова ограничение не е имало, се оказва, че голям брой съдебни служители работят в органите на съдебната власт на половин работен ден в съдебната система и междувременно изкарват допълнителни доходи другаде, или пък са включени в регистрите на вещите лица. Това обаче, според новите промени в ЗСВ, не е допустимо и оттук нататък съответните служители ще трябва или да бъдат отстранени от работа, при това без предизвестие, или сами да напуснат едно от работните си местата, за да могат да останат в съдебната система регламентирано.

Още една алинея от същия член създаде хаос в редиците на съдебните служителите - ал. 3, която гласи, че на ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование.

И такова изискване в съдебния закон до момент не имало, което също би могло да доведе до загуба на работните места на някои служители в администрацията на съдилищата. Съдийската колегия на ВСС обаче се обедини около вариант, в който този проблем може да бъде решен с прехвърляне на длъжности от една категория в друга.

А именно - завеждащ служба и секретар на колегия вече няма да са ръководни длъжности, а ще се числят към специализираната администрация. Освен това експертните длъжности, каквито се водят секретарите, личния състав и т.н., вече преминават в друга категория, а за експерти остава да се считат единствено служителите, който работят в отделите "Връзки с обществеността" и системните администратори.

Оставете коментар