Съдийската колегия във ВСС отново ще се занимава с искането на Лозан Панов за дисциплинарка срещу председателя на САС

Понеделник, 18 Юни 2018 09:06 Написана от  Публикувана в ВСС

Упорството, с което председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов настоява срещу съдия Даниела Дончева, административен ръководител на Софийския апелативен съд (САС), да бъде образувано дисциплинарно производство, е довело да нарушаване на стандартите

за провеждане на дисциплинарно производство, приети от Висшия съдебен съвет (ВСС). С удовлетворяване на желанието на Панов Дончева да се сдобие с дисциплинарка, което ще е предпоставка за постигане на последващата окончателна цел – отстраняването й като председател на Апелативен съд-София, се е заела Атанаска Дишева - член на Съдийската колегия, в качеството й на ръководител на Комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС" (КДДВИВСС).
И този понеделник, под ръководството на Дишева, комисията ще се занимава с искането на Панов от 24 април 2018 г. за образуването на дисциплинарка срещу Даниела Дончева, заради твърденията на съдията Милен Василев от октомври 2017 г., разлепени по коридорите на Съдебната палата, че председателят на САС неправомерно му е отнела дело. След отправените обвинения Дончева сама поиска проверка, отделно Панов също разпореди такава. На 19 април 2018 г., с мнозинство от седем на два гласа, Инспекторатът към ВСС прие, че Дончева не е извършвала дисциплинарни нарушения. Авторът на доклада – инспектор Александър Мумджиев и главният съдебен инспектор Теодора Точкова, са единствените, гласували срещу председателя на САС. Макар твърденията на инспектор Мумджиев да са отхвърлени от ИВСС, Лозан Панов изпрати искане до ВСС за образуването на дисциплинарка срещу Даниела Дончева, без обаче да изложил необходимите за целта аргументи, защото такива всъщност няма. Това се разбира от решение на ръководената от кадровика Атанаска Дишева КДДВИВСС, с което без да са налице нормативни основания, а и подобна практика, е направено "специално" изключение – на Лозан Панов е предоставена възможността за отстраняване "на недостатъците" в искането му и конкретизиране на твърдяното от председателя на ВКС "извършено нарушение" от съдия Дончева.
Освен че Панов дори не е могъл да аргументира искането си за дисциплинарка, за което е върнат "на поправителен", оказва се, че и сроковете, регламентирани в Закона за съдебната власт за образуване на дисциплинарни производства, вече са изтекли. Това е станало още на 12 април 2018 г., когато е изтекъл шестмесечният период, регламентиран изрично в чл. 310, ал. 1 от ЗСВ. Дори и кадровиците да приемат, че сроковете по ЗСВ започват да текат, не от датата на първата публикация срещу Дончева - 12 октомври, послужила за сезиране по казуса, а от датата на приключването на проверката на назначената от председателя на ВКС специална комисия, то и при тази хипотеза дисциплинарното производство е следвало да се образува до 02 май 2018 г. Важна подробност е, че проверката, която трима върховни съдии извършиха по казуса в САС приключи с констатации, че не са налице дисциплинарни нарушения, нито бе отправяно предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Дончева.
Има, разбира се и трети вариант, при който сроковете по ЗСВ за образуване на дисциплинарка не са изтекли, но пък няма основание за тяхното разглеждане от дисциплинарната комисия към Съдийската колегия на ВСС. Първоначалният доклад на инспектор Мумджиев не може да се приеме от кадровиците, защото – първо, той е дори без дата, а второ – констатациите му са отхвърлени от компетентния орган и по същество не представлява документ, който следва да служи за каквито и да е последващи действия както от страна на Лозан Панов, така и от страна на ВСС.
В същото време се оказва, че със самото си искане за образуване на дисциплинарно производство, Панов, поради незнание или от недоглеждане, е допуснал поредица от процесуални нарушения на приетите именно от ВСС Стандарти за провеждане на дисциплинарно производство по глава XVI от ЗСВ и конкретно в раздел Първи "Производство, провеждано от административен ръководител, при провинение на магистрат". Така например, Даниела Дончева не е получила дори заповед, в която да се опитва самото й нарушение, нито са й изискани писмени обяснения в определения по закон срок.
Оказва се, че нарушение на т. 3 от раздел Втори от Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство е допусната и от ресорната комисия, ръководена от Атанаска Дишева. След като във ВСС е постъпило искането на Панов, обявено на 24 април 2018 г., на Дончева е трябвало да бъде изпратен препис от предложението за налагане на дисциплинарно наказание, което е регламентирано в чл. 316, ал. 6 от ЗСВ, след което започва да тече 7-дневният срок, в който председателят на САС е можел да направи възражения. Но Дончева не е уведомена по официален ред.
В стремежа си да изпълни "инатливото" желание на Панов - Дончева "на всяка цена" да стане обект на дисциплинарка, Дишева е изразила становище, което влиза в противовес с актуалната практика на Върховния административен съд, където до октомври м.г., в продължение на повече от 12 години, Атанаска Дишева е правораздавала. Според т. 5 от глава Втора от Стандартите за провеждане на дисциплинарни производства, ВСС е задължен да приеме мотивирано решение за образуване на дисциплинарка или отказ от такова. Нещо, което вече близо два месеца не се случва.
Отлагането на произнасянето по казуса очевидно е продиктувано изцяло от субективни причини, като тандемът Панов-Дишева търси варианти, както се разбира напълно противоречащи на правилата, за да легитимира атаката си срещу административния ръководител на Апелативен съд-София чрез нужното им решение от Комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС", а после и от Съдийската колегия на ВСС. Атаката срещу съдия Даниела Дончева освен, че напълно потвърждава свързаността и зависимостите между определени членове на ВСС, евентуално решение на ресорната комисия и на колегията в посока удовлетворяване "на инатливите" желания на Лозан Панов, най-много да доведе до поредното загубено дело от председателя на ВКС и Съдийската колегия, заведено пред Върховния административен съд от неудобен за "съдия № 1" магистрат.
Що се отнася до зависимостите във висшия кадрови орган на съдебната власт. Действията, които Атанаска Дишева извършва по конкретния казус, са най-яркото обяснение защо Лозан Панов "се хвърли" в яростна защита на доскорошната съдийка от ВАС и настоящ кадровик по време на дискусията от последното заседание на Пленума на ВСС, провокирана от разкритията за имотните привилегии на семейство Дишеви. Заради Дишева Лозан Панов грубо нападна главния прокурор Сотир Цацаров, който заедно с председателя на ВАС Георги Чолаков, предложи ограничаване на привилегиите и възможността магистрати да ползват скъпи имоти срещу символичен наем.
Пред кадровиците с пълна сила стои и въпросът, с оглед на действията на Дишева по казуса с опита за разправа на Панов с Дончева, както и след разкритията по "Дишевагейт", доколко основателно и отговарящо на авторитета на ВСС е именно Атанаска Дишева да продължава да ръководи ключова комисия, която може да бъде използвана за натиск над неудобни съдии.

Материалът е препечатан от „Правен свят”

Оставете коментар