ВСС откри процедура за преместване на съдии в Софийски районен съд

Петък, 15 Юни 2018 12:48 Написана от  Публикувана в ВСС

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" изрази становище за наличие на обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от Закона за съдебната власт, за увеличаване на щатните бройки за длъжността "съдия" в Софийския районен съд, съобщиха от ВСС.

 

Комисията е уведомила писмено административните ръководители на всички районни съдилища в страната, чиято щатна численост надхвърля две длъжности "съдия". Комисията съобщава, че магистрати от тези по-ниско натоварени органи на съдебната власт могат да заявят желание за преместване в Софийския районен съд.

Становището на КСКНСС е мотивирано от високата натовареност на съдиите в Софийския районен съд и спешната необходимост от мерки за преодоляване на проблема. Софийски районен съд разглежда 27% или 1/3 от делата на районните съдилища. През миналата година броят на съдиите в СРС по щат е бил 194, а средната месечна натовареност по щат на един съдия е 64,69 броя дела. За сравнение – средната натовареност по щат, по брой постъпили дела за 2017 г. в останалите районни съдилища е 39,79 брой дела месечно на един съдия.

Оставете коментар