ВСС с указания незабавно да се осигури охрана на Специализирания наказателен съд

Четвъртък, 07 Юни 2018 15:37 Написана от  Публикувана в ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно решения във връзка с проведеното на 31май 2018 г. изслушване на главния директор на Главна дирекция "Охрана" Георги Жеков.

 

Пленумът намира, че действащата сега организация на охраната на съдебната сграда на специализираните органи на съдебната власт на ул. "Черковна" не гарантира в необходимата степен сигурността на магистратите при осъществяване на техните правомощия и на гражданите, участници в наказателните производства, провеждани там. В решението се посочва, че изпълнението на задълженията на ГД "Охрана" в съдебните сгради в страната не отговаря в необходимата степен на изискванията на закона, а именно чл. 391, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Пленумът предлага, министърът на правосъдието да предприеме мерки за осигуряване на щатна численост на ГД "Охрана", адекватна на задачите по гарантиране сигурността и реда във всички съдебни сгради.

Предлага се на главния директор на ГД "Охрана" да предприеме незабавни мерки (включително осигуряване на щатна численост и технически средства) за създаване на необходимата организация на охраната на съдебната сграда на специализираните органи на съдебната власт, съгласувано с административните ръководители на специализираните съдилища и прокуратури. С решението се препоръчват и мерки за поетапно, до края на 2018 г., поемане на охраната (изпълнение на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ) на всички съдебни сгради в страната със служители на ГД "Охрана", като охрана със сигнално-охранителна техника се извършва по изключение, само извън установеното работно време и в почивни и празнични дни.

Пленумът на ВСС прие, че на първото му заседание през октомври 2018 г. ще се проведе изслушване на главния директор на ГД "Охрана" по изпълнението на предложенията в настоящото решение, след предварително представяне от него на писмена информация за предприетите действия.

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар