ВСС оповести крайното класиране в конкурса за младши прокурори

Понеделник, 04 Юни 2018 15:15 Написана от  Публикувана в ВСС

Висшият съдебен съвет оповести крайното класиране на кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури в страната. В 7-дневен срок кандидатите следва да подадат в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

 

*Образецът на декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел "Важно"- Правила и образци на заявления - Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdf, xls)

Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши прокурори в рамките на обявените 31 (тридесет и една) длъжности и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането.

До устен изпит в конкурса бяха допуснати 361 кандидати от 821 души, които се явиха на писмен изпит.

Оставете коментар