Иван Демиревски е новият председател на Административен съд - Кюстендил

Вторник, 22 Май 2018 12:48 Написана от  Публикувана в ВСС

Съдия Иван Демиревски е новият председател на Административния съд в Кюстендил, това реши днес съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

 

Това е третият път, в който съдия Демиревски се явява на изслушване като кандидат за поста, но през април и септември м.г. предишният състав на ВСС не го одобри за титуляр на съда, пише още "Правен свят".

В началото на днешното изслушване кандидатът заяви, че се радва на подкрепата на всички свои колеги от съда, което е и част от мотивацията му да се яви за пореден път пред Съвета.

"Мотивите да участвам в откритата процедура за избор на административен ръководител – председател на Административния съд в Кюстендил се основават на подкрепата от страна на колегите ми в съда, както и на придобитите от мен качества и умения като съдия, на цялостния ми и професионален и житейски опит в съдебната система, изпълнителната власт и обществения живот", заяви пред съдебните кадровици кандидатът.

"Съдът се утвърди като една добре организирана структура, което се дължи най-вече на досегашния председател", заяви Демиревски.

Той обърна внимание на това, че би искал щатната численост на съда да се запази във вида, в който е в момента, а именно - пет места, тъй като това би било "изключително важно за нормалната работа".

Той отчете, че в съда е трайно установена практиката за решаване на дела в законоустановения едномесечен срок, въпреки това, в съпоставка с предишните години, процентът на приключилите производства намалява, което според кандидата тряба да бъде преодоляно.

По думите му, първото нещо, което ще извърши, като председател на съда, е инвентаризация на делата, за да се изяснят причините за забавяне на определени дела.

"Трябва да се набележат мерки за процесуалната дисциплина на страните в процеса", подчерта Демиревски и поясни, че е необходимо и увеличаването на регионалните семинари и обучения за магистратите, както и повишаването на професионалната квалификация на съдебните служители.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че със сигурност ще подкрепи кандидатурата на съдия Демиревски, тъй като е съдия в съда от създаването му и има прекрасни отношения с колегите си, освен това притежавал и необходимите професионални качества.

Накрая с 12 гласа "за" и нито един против съдийската колегия назначи съдия Демиревски за председател на Административния съд в Кюстендил.

Съдия Демиревски е завършил висшето си юридическо образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1994 година. Има над 21 години общ юридически стаж, от които 11 в органите на съдебната власт като съдия. През 2015 година е повишен от ВСС в ранг съдия във "ВКС и ВАС".

Оставете коментар