До 15 - ти октомври членовете на ВСС трябва да изготвят дефиниции на "нарушаване на независимостта и авторитета на съдебната власт

Петък, 18 Май 2018 15:21 Написана от  Публикувана в ВСС

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да изготвят индивидуални предложения относно дефиницията на понятието "нарушаване на независимостта и авторитета на съдебната власт" до 15 октомври 2018 година.

Това бе предложено от Комисията по правни въпроси към Съвета, а по-късно бе и възприето от съдебните кадровици, съобщава "Правен свят".

Въпросните предложения ще бъдат само стъпка към изготвянето на единни критерии и мерки, спрямо които Съветът ще може да реагира на медийни атаки и публикации, които засягат авторитета на определени магистрати.

За целите на изготвянето на такива критерии съдебните кадровици ще преминат и обучение в областта на кризисния PR (вкл. практически модули за повишаване на комуникационните умения и компетентност при медийни изяви и участие в различни медийни формати). В тази връзка е възложено на отдел "Публична комуникация и протокол" да подготви писмо до директора на Националния институт на правосъдието с цел провеждане на среща във връзка с изясняване на възможността подобно обучение да бъде организирано в най-кратък срок.

Друга стъпка при изготвянето на единни критерии за реакция при засягане на независимостта на съдебната власт от медийни публикации ще бъде указанието от страна на съдийската колегия на ВСС към административните ръководители на съдилищата при постановяване на съдебни актове по дела от обществен интерес, да се изготвят прессъобщения, както и да се осигури възможност, чрез сайта на съответния орган на съдебната власт или пред представители на медии, при изразено желание, съдията-докладчик писмено или устно да обясни мотивите на решението си, с цел недопускане на негативни медийни кампании или публични реакции, както и разграничаване на формалната от моралната страна на акта.

За всяка негативна реакция/публикация в регионалните медии, във връзка с дейността на съда или на конкретен съдия, ръководителите на органите на съдебната власт ще трябва своевременно да уведомяват правната комисия на Съвета.

Отделно дирекция "Правна" ще трябва да проучи приложимата съдебна практика в българското и европейското законодателство, във връзка с "определянето на критерии, въз основа на които да се очертаят елементите на конституционните гаранции за "независимостта на съдебната власт", както и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта са накърнени", в срок до 30 юни 2018 г.

На дирекция "Международна дейност" пък е възложено да изпрати запитване до Европейската мрежа на съдебните съвети, до Балканската и Евро-средиземноморската мрежи на съдебните съвети за наличието на определени критерии, както и да се посочат принципни становища и стратегически документи на международни и европейски институции, отново до края на юни.

Отдел "Публична комуникация и протокол" също така ще организира и среща с представители на съсловните и професионалните организации на медиите, на която да се обсъди възможността за провеждане на конференция с участието на представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, медии и експерти в областта на приложимото право, както и представители на ЕК в България за приемане на Правила (Принципни положения), регламентиращи елементите на конституционните гаранции за "независимостта на съдебната власт" и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта са накърнени.

Накрая правната комисия препоръчва на представляващия ВСС и постоянните комисии да инициират пресконференции, брифинги и интервюта по актуални теми от дейността на Съвета и колегиите, както и въвеждане на практика за провеждане на периодични срещи с медиите.

Оставете коментар