339 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища

Петък, 27 Април 2018 13:39 Написана от  Публикувана в ВСС

339 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за „младши съдия“ в окръжните съдилища, който ще се проведе в периода 14 - 19 май и 21 май 2018 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“,

подраздел „Конкурсни процедури“ – "Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2018“ - “Младши съдии“. Едновременно с резултатите са публикувани решенията на казуса по гражданскоправни науки и казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмения изпит, както и решенията на казусите и отговорите на теста са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС (централен вход).

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“, № 14, зали 32 и 42. На изпита се допуска използване на нормативни актове.

Последно променена в Петък, 27 Април 2018 13:45

Оставете коментар