Пленумът на ВСС отказа да съгласува проекта на бюджетната прогноза за съдебната власт за 2019 - 2012 година

Четвъртък, 12 Април 2018 13:51 Написана от  Публикувана в ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да съгласува проекта на бюджетна прогноза за съдебната власт за периода 2019-2021 година, изготвен от Министерство на финансите и изпратен до Съвета за становище от Министерския съвет.

Срокът, в който съдебните кадровици трябваше да дадат становище по така прогнозираните от Министверството на финансите суми за съдебната власт, изтече днес, пише сайтът "Правен свят".

Още в началото на март Пленумът на Съвета одобри свои разчети по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2019 - 2021 г. В тях бе плаувано през 2019 година съдебната власт да получи 739 710 000 лева, за 2020 г. – 783 869 000 лева и за 2021 г. – 853 203 000 лева или с около 200 млн. лв. лева повече на година, отколкото получи тази година (бел.ред. през 2018 година съдебната власт разполага с 590 млн. лв. или с 39 млн. лв. по-малко от поисканото).

В одобрения вариант на разчет бе предвидена актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет за 2018 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система, както и средства за изграждане на информационни системи за осъществяване на електронно правосъдие. Тогава съдебните кадровици изпратиха решението си до Министерския съвет, както и до министъра на правосъдието, с цел да се подпомогне дейността по определяне на бюджета на съдебната власт за следващата година.

От Министерството на финансите обаче са предвидили с около 100 млн. лв. по-малко средства за всяка една година до 2021 г. В представения днес за становище проект е заложено за съдебната власт да бъдат отделени около 656 млн. лева, а за следващите две години таванът на разходите да не надвишава 657 млн. лв.

"С бюджета, който ведомството залага, органите на съдебната власт не биха могли пълноценно да изпълняват функциите си", заяви председателят на комисията "Бюджет и финанси" към ВСС и представляващ Съвета Боян Магдалинчев.

Така съдебните кадровици единодушно приеха да не гласуват бюджетната прогноза, предоставена им за становище от Министерски съвет, в тази й част.

Оставете коментар