Новият състав на ВСС даде положителна оценка на работата на Ясен Тодоров

Четвъртък, 22 Февруари 2018 12:28 Написана от  Публикувана в ВСС

Бившият съдебен кадровик Ясен Тодоров, който беше част от Висшия съдебен съвет (ВСС) в периода 2012-2017 година, получи от новия състав на прокурорската колегия на Съвета положителна комплексна оценка,

но в случая за работата си като съдебен инспектор от 16 януари 2008 г. –до 18 януари 2012 г. Това пише сайтът "Правен свят".

Междувременно, по предложение на главния прокурор, Колегията награди с отличие личен почетен знак първа степен – златен Емилия Любенова Маскръчка-Велчева – прокурор във Върховна административна прокуратура за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества и я освободи от заеманата длъжност, поради навършване на пенсионна възраст (65-години).

Емилия Любенова Маскръчка-Велчева има над 26 години юридически стаж, като в системата на прокуратурата последователно е заемала длъжностите: младши прокурор в СРП в периода 1992 г. – 1993 г.; прокурор в СРП до 1999 г.; прокурор в СГП от 02.08.1999 г. до 12.03.2012 г., прокурор във Върховна административна прокуратура от 12.03.2012 г. и към настоящия момент.

Тя притежава много добра правна подготовка и богат професионален опит, ползва се с авторитет и уважение сред колегите си, смятат съдебнтие кадровици.

Прокурорската колегия освободи на същото основание и Лъчезар Асенов Иванов от заемана длъжност "следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 01.03.2018 г.

Поради подадена оставка – на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ е освободен Георги Ваньов Вълканов от заемана длъжност "младши прокурор" в Районна прокуратура – Кюстендил, считано от 02.03.2018 г.

Оставете коментар