ВСС: ВАС може да не се произнася като първа инстанция по министерски актове

Четвъртък, 08 Февруари 2018 15:03 Написана от  Публикувана в ВСС

Върховният административен съд (ВАС) може и да не се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите. Върховните магистрати следва да упражняват своите правомощия само в двуинстанционно производство.

Това становище гласува днес без никакъв дебат по темата Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщава "Правен свят".

Според съдебните кадровици по подобие на колегите си от Върховния касационен съд (ВКС), върховните административни съдии трябва да гледат второинстанционни дела и да се занимават с тълкувателна дейност.

Въпросът влезе в дневния ред на ВСС, след като Конституционният съд поиска от съдебните кадровици становище по к.д.№ 13/2017 г., образувано по искане на съдиите от ВАС.

Административните съдии питат КС: "Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?"

В искането си съдиите от ВАС поддържат тезата, че е налице неяснота и двусмислие в конституционната норма, чието тълкуване се иска. Така формулиран текстът на чл. 125, ал. 2 от Конституцията създава предпоставки за нееднозначно тълкуване на неговото съдържание. Според едното тълкуване, Върховният административен съд е родово компетентен да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, а според другото тълкуване той може да упражни тези си правомощия в касационното производство.

Предстои произнасянето на конституционните съдии Борис Велчев - председател на състава - и членовете му Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска.

Оставете коментар