ВСС отново ще регулира натовареността на магистратите срещу четвърт милион лева Избрана

Понеделник, 05 Февруари 2018 08:54 Написана от  Публикувана в ВСС

Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви публично състезание за осигуряването на консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките.

Прогнозната стойност е 264 000 лв. с ДДС, като средствата са по проект, финансиран от европейската програма "Добро управление". Ръководител на проекта от страна на ВСС е Калина Чапкънова, пише "Правен свят". 

Проектът, който е пореден за измерването на натовареността в правосъдната система, ще трябва да доведе до повишаване на качеството, бързината и ефективността на правосъдието, става ясно от документацията. За целта ще трябва да се изпълнят следните дейности:

Дейност 1: Извършване на междинна оценка на прилагането на методологията за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и за отчитане на допълнителните служебни задължения, извършване на допитване сред магистратите и разработване на модел за интеграция на нормата на натовареност с другите процеси на планиране;

Дейност 2: Разработване на методика за измерване и определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и разработване на модел за интеграция на механизма с другите процеси на планиране;

Дейност 3: Изготвяне на анализ на факторите, водещи до увеличаване продължителността на делата, изработване и прилагане на предложения за преодоляване на забавянията и изработване на предложения за законодателни промени в процесуалните закони, с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата;

Дейност 4: Осигуряване на мерки за информация и комуникация за осигуряване на гласност на предвидените и изпълнени дейности сред магистрати, служебни служители, медии, граждани и др. заинтересовани страни чрез провеждането на публични дискусии и заключителна пресконференция.

При изготвяне на анализите, изпълнителите на заданието ще трябва да провеждат интервюта и анкети със съдии, прокурори, следователи и служители от администрацията на съдебната власт. От документацията се разбира, че към 31.12.2017 г. броят на съдебните служители в органите на съдебната власт у нас са 9257, при щат от 9463.

Кандидатстването в процедурата е възможно до 23 февруари 2018 г., а избраните консултанти ще имат срок от пет месеца, за да изпълнят възложената им задача.

Оставете коментар