Прокурорската колегия предлага да се преназначат 9 магистрати в Специализираната прокуратура Избрана

Сряда, 17 Януари 2018 16:15 Написана от  Публикувана в ВСС

Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) предложи на Пленума окончателно да преназначи десет следователи и прокурори в Специализираната прокуратура, съобщава "Правен свят".

 

Предложението на съдебните кадровици бе за съкращаване на пет бройки за следователи от Следствения отдел към Софийска градска прокуратура(СГП) и преместването им в спецпрокуратурата, както и за преназначаването на петима прокурори - двама от СГП, двама от Окръжна прокуратура в Благоевград и един от Окръжна прокуратура в Добрич. От последната прокуратура обаче не е имало желаещи да се преместят, с което бройката, предложена на Пленума, става девет. Предлага се още трансферът да се осъществи, считано от 1 февруари т.г.

Преместването се налага с оглед на последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 5 ноември 2017 г., според които спецправосъдието пое делата за корупция по "високите етажи на властта".

На същото основание във ВСС е постъпило и предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев, с което той информира Съвета, че в ръководената от него прокуратура има спешна нужда от разкриването на щатни бройки за съдебни служители.

В тази връзка съдийката Комисия "Съдебна администрация" към прокурорската колегия на ВСС предложи съкращаването на дванадесет бройки за съдебни служители от военно-окръжните прокуратури в София и Сливен и преназначаването им в Специализираната прокуратура. Колегията единодушно прие този трансфер да бъде предложен за одобрение от Пленума на Съвета.

Кадровиците смятат за удачно осем служители от Военно-окръжната прокуратура в София и четирима от Военно-окръжната прокуратура в Сливен да бъдат преместени в Специализираната прокуратура.

За днешното заседание по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров бе включен в дневния ред и въпросът за оптимизиране на щатовете във Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Върховна административна прокуратура (ВАП).

Предложението е за съкращаване на две прокурорски длъжности във ВКП и преместването им във ВАП.

Прокурорската колегия обаче реши, че преди да предложи на Пленума на Съвета и този трансфер, на следващото заседание ще изслуша становището на заместника на главния прокурор към ВАП Ася Петрова по въпроса.

Оставете коментар