ВСС образува дисциплинарки срещу двама прокурори

Сряда, 17 Януари 2018 15:49 Написана от  Публикувана в ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Валентина Личева Личева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе.

 

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е от Инспектората към ВСС във връзка с извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 във вр. с чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ.

Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламен Найденов – председател и докладчик, Огнян Дамянов и Йордан Стоев.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува две дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на Любомир Манолов Георгиев – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Разград.

Предложенията за образуване на дисциплинарните производства са от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Разград. Първото предложение е във връзка с извършени дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ и констатирани нарушения на Правилата за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, при проверка в Районна прокуратура – Разград за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Второто предложение е по повод писмени сведения от служители на ОД на МВР Разград, сигнали от прокурори и служители в Районната прокуратура, за проявено от административния ръководител поведение в разрез с Кодекса за етично поведение на българските магистрати, през различни периоди от неговия мандат, с което накърнява престижа на съдебната власт.

Двете дисциплинарни производства имат различен предмет и предложенията за образуването им са направени в различен период от време. Дисциплинарните производства могат да бъдат обединени в едно, по преценка на дисциплинарните състави.

По първото дисциплинарно производство, Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав: Георги Кузманов – председател и докладчик, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова.

По второто дисциплинарно производство, Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав: Калина Чапкънова – председател и докладчик, Даниела Машева и Евгени Диков.

Прокурорската колегия прие за сведение Решение № 9006 от 10.07.2017 г. на Върховния административен съд – шесто отделение, по административно дело № 313/2017 г. и Решение № 14076 от 21.11.2017 г. на Върховен административен съд – петчленен състав – втора колегия по административно дело № 10908/2017 г. и реши същите да бъдат приложени към кадровото дело на Бисер Димитров Любенов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.

Оставете коментар