ВСС окончателно съгласува изпълнението на бюджета за 2018 година

Понеделник, 18 Декември 2017 11:23 Написана от  Публикувана в ВСС

Висшия съдебен съвет (ВСС) окончателно съгласува постановлението на Министерския съвет за изпълнението на бюджет 2018 година, съобщава "Правен свят". По този начин през идната година ВСС ще може да похарчи 32 млн.лв., Върховния касационен съд - 17 млн. лв.,

а Върховният административен съд - 14 млн. лв. Прокуратурата получи бюджет от 221 млн. лв., а съдилищата - 294 млн. лв.

 Министерство на финансите отпусна с 39 млн. лв. по-малко от поисканите от Висшия съдебен съвет за догодина. Според членовете на Съвета съдебната власт ще има нужда от 629 201 000 лв. за разходи за 2018 г.

По време на днешното извънредно заседание, Съветът прие допълнително и трансфер от 12,1 млн. лева за покриване на неизпълнението на приходната част на бюджета за 2017 година.

Миналата седмица парламентът одобри този трансфер, като по бюджета на Министерството на правосъдието бяха гласувани и допълнителни разходи за персонал в размер на 662 000 лв. Средствата са необходими за изплащане на обезщетения, свързани с прекратяване на трудовите и на служебните правоотношения на служители в главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието се предоставят 60 100 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Оставете коментар