Преназначиха Георги Колев като съдия във ВАС и го наградиха за заслугите му Избрана

Вторник, 21 Ноември 2017 13:21 Написана от  Публикувана в ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт във връзка с § 205, ал. 1 от ПРЗ на ЗСВ, преназначи Георги Димитров Колев – председател на Върховния административен съд, на длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 23.11.2017 г.

Той бе награден и с личен почетен знак "първа степен - златен" с решение на мнозинството в съдийската колегия. "Георги Колев положи изключителни усилия като ръководител на ВАС. През цялото време като председател на съда той показа, че притежава качествата за връчване на това отличие", заяви Боян Магдалинчев, представляващ ВСС и доскорошен заместник на Колев, пише сайтът "Правен свят"
Решението за преназначението е взето предвид изтичащия на 22.11.2017 г. мандат на Георги Колев като председател на Върховния административен съд. То е съобразено със становище на Комисията по атестирането и конкурсите, която предвид обстоятелството, че настоящият административен ръководител на ВАС с изтичащ мандат не е бил съдия в органа преди назначаването му на ръководно-административната длъжност, намира, че той следва да бъде преназначен, а не възстановен на длъжност „съдия“ във ВАС. Георги Колев е назначен на длъжност „председател“ на ВАС с решение на ВСС по протокол № 44/29.11.2010 г., като преди това е бил председател на Софийски градски съд.

Оставете коментар