Съдийската колегия във ВСС в спор за назначението на Мария Кузманова

Вторник, 07 Ноември 2017 11:53 Написана от  Публикувана в ВСС

Единодушно с 14:0 гласа "за", съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да разгледа постъпило в Комисията по атестиране и конкурси (КАК) възражение от съдия Мария Кузманова (член на предишния състав на ВСС - бел.ред.) срещу преместването й от Търговско отделение

на Софийски градски съд (СГС) в Гражданско отделение на същия съд. Това се случи, въпреки решението на новия ВСС съдия Кузманова, като бивш член на ВСС, да се върне именно в Търговското отделение на СГС, откъдето е дошла.

Спорът се отнася до това, че съдия Мария Кузманова е встъпила като съдия в Софийски градски съд – Търговска отделение, впоследствие на Общо събрания на СГС от 13 октомври изненадващо е било взето решение съдия Кузманова да работи в Гражданско, а не в Търговско отделение, тъй като в последното вече нямало свободна щатна бройка.

В мотивите към възражението си, съдия Кузманова посочва, че неправилно Общото събрание е приело, че липсват свободни бройки в Търговското отделение. На второ място - ако действително липсва бройка във въпросното отделение, то е трябвало да бъде открита такава, за да се спази Законът на съдебната власт.

След като Красимир Шекерджиев представи пред членовете на съдийската колегия постъпилото възражение и мотивите към него, той докладва и предложението на КАК, а именно "да го остави без разглеждане".

Според членовете на КАК нито комисията, нито Съдийската колегия, са компетентни да разглеждат решенията на Общо събрание на СГС. Вторият аргумент към предложението да се остави без разглеждане възражението на съдия Мария Кузманова е, че тя не била компетентното лице, по силата на закона, което да определя дали трябва да се разкрива допълнителна бройка в Търговското отделение към СГС.

След кратък спор за принципното решаване на подобни казуси, членовете на съдийката колегия в крайна сметка се обединиха около тезата, че не могат да вземат становище по възражението на съдия Кузманова, тъй като законът не им предоставя такива правомощия.

"Законът не предоставя възможност КАК и съдийка колегия да разглеждат решения на общото събрание. Но това дава основание да преразгледаме закона в тази му част. Възражението на колежката за съжаление може да е обект единствено на дискусия. Няма как да бъде взето решение по същество. Въпреки това в бъдеще следва да направим стъпки за изменение на закона в тази част", уточни Георги Колев.

Представляващият ВСС подкрепи тезата, че единствената законова възможност пред съдийската колегия, е да остави без разглеждане възражението на съдия Кузманова.

"Споделям това, което казва г-н Колев. Изненадан съм, че решението на ВСС е съдия Кузманова да се върне в Търговско отделение, откъдето идва, и изведнъж е преместена в Гражданско отделение. Впечатлен съм от това нещо, което се върши и малко ми мирише на друго", коментира представляващият Съвета Боян Магдалинчев.

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар