Всички бивши членове на ВСС ще продължат работа в избраните от тях съдилища Избрана

Сряда, 04 Октомври 2017 16:14 Написана от  Публикувана в ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да уважи желанието на всички бивши членове на съвета да продължат кариерата си в избрания от тях съд. Нерешен окончателно остана единствено казусът с Галя Георгиева и Магдалена Лазарова

(която беше член на Прокурорската колегия), защото и двете са изявили предпочитание да бъдат възстановени в Апелативния специализиран наказателен съд. Тъй като в Апелативния спецсъд има само една свободна бройка за магистрат, колегията реши да предложи на утрешното заседание на Пленума на ВСС да бъде разкрита още една и след това на извънредно свое заседание да гласува и двете предложения.

Първоначално председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев поиска да бъде гласувано възстановяването на Галя Георгиева, а след това да се направи искане за отпускане на бройка и за Лазарова. Преди да стане член на ВСС, Георгиева беше съдия в Апелативния съд в Пловдив, в който няма свободни места. Тя сама е изявила желание да бъде възстановена в АСНС, в който има едно свободно място и от тази гледна точка дилема около нея нямаше, доколкото колегията след дълги спорове реши да се съобрази с желанията на останалите. Тъй като и Магдалена Лазарова обаче иска възстановяване в същия съд, Драгомир Кояджиков попита защо да бъде възстановена Георгиева, а не Лазарова, след което беше прието предложението му да бъде взето общо решение и за двете утре.

Преди това дебат имаше и около искането на Елка Атанасова, също от Прокурорската колегия и бивш шеф на ОП-Благоевград, да бъде възстановена на работа в Административен съд София-град (АССГ). С 9 гласа "за" и 5 "против", желанието ѝ беше удовлетворено.

Красимир Шекерджиев поиска да бъдат отложени изобщо точките, свързани с молбите на Атанасова и Лазарова. Според него е редно те да бъдат разгледани преди това в Комисията за атестирането и конкурсите и тя да предложи решение. По думите му, в противен случай с вземане на решение се заобикаля законът, защото хипотезата за възстановяване не е идентична с останалите случаи. Георги Колев вметна, че в случая няма да бъде възстановяван прокурор, а бивш член на ВСС. Шекерджиев отново взе думата и попита дали в края на мандата на този ВСС, Боян Новански, който беше адвокат, може да поиска да бъде възстановен като съдия или прокурор. В дебата се включи и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и посочи, че Новански не е бил магистрат, но до края на мандата законодателят може да предвиди и такава възможност за възстановяване.

Атанаска Дишева пък подчерта, че с охота ще подкрепи предложението за възстановяване на Елка Атанасова именно в АССГ. "Изненадана съм от решението на бивш член на ВСС да отиде в АССГ, защото той е в пъти по-натоверен съд. Адмирирам такова желание, защото показва, че колегата очевидно иска да работи", каза Дишева.

Другото прието и гласувано днес възстановяване, но след дълги спорове, беше на Милка Итова и Каролина Неделчева в Административен съд София-област (АССО). Милка Итова е работила преди това в Софийския градски съд, който е силно натоварен и има свободни места, но има желание да продължи кариерата си в АССО, който е по-слабо натоварен. Каролина Неделчева пък работеше в Окръжен съд-Варна и също иска да продължи в АССО, в който освен това имаше само една свободна бройка, но още вчера Пленумът на ВСС разкри втора.

В колегията днес последва дълъг дебат около това дали членовете ѝ имат оперативна самостоятелност при вземането на решение, или действат в условията на обвързана компетентност.

Даниела Марчева каза, че тази привилегия с избора на място за възстановяване е изключение от правилото и няма логика бивши членове на ВСС да не се връщат на местата, от които са дошли, когато там има и свободни места. Боян Магдалинчев опонира, че законът е такъв, а друг въпрос е колко е справедлив. Лозан Панов пък попита, какво щеше да реши колегията, ако всички бивши членове на съвета бяха заявили желание да бъдат възстановени в АССО.

Без спорове минаха всички предложения за възстановяване на бившите членове на съвета, които се връщат на местата, заемани от тях преди избора им: Соня Найденова и Мария Кузманова в СГС, Юлия Ковачева и Галина Карагьозова във ВАС, Калин Калпакчиев и Камен Иванов в САС и Димитър Узунов в Районен съд-Сандански. Без дебат колегията гласува и Даниела Костова да бъде възстановена на работа в Специализирания наказателен съд, въпреки че е била преди това съдия ОС-Варна.
Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар