Членовете на ВСС не се разбраха за процедурата по избора на нов шеф на ВАС

Вторник, 03 Октомври 2017 15:46 Написана от  Публикувана в ВСС

Каква трябва да бъде процедурата, ако президентът върне указа за избора на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд? Мненията по този въпрос на новите членове на Висшия съдебен съвет са различни, съобщава "Правен свят".

 

На 11 септември предишният състав на ВСС избра с 20 гласа "за" Чолаков за шеф на ВАС. Опонентът му Соня Янкулова получи пет гласа. Протоколът от заседанието и решението за избора бяха изпратени на държавния глава за издаване на указ за назначаването на Чолаков. Но Румен Радев вече на няколко пъти заяви, че очаква новият състав на ВСС да потвърди този избор. А какво ще бъде решението му, обяви, че ще стане ясно утре - 4 октомври.

Днес председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че трябва да се открие нова процедура за избор, защото кадровиците нямат пряка представа от представянето на двамата кандидати - съдиите от ВАС Георги Чолаков и Соня Янкулова.

Същата теза споделят и Цветинка Пашкунова, и Севдалин Мавров. Според тях процедурата трябва да започне отначало - с номинации, провеждане на Общо събрание на ВАС за издигане на кандидати, изслушването им, както и провеждане на събеседване пред ВСС.

Доскорошният заместник-председател на ВАС Боян Магдалинчев обаче е на обратното мнение. По думите му новият ВСС трябва само да прегласува кандидатурата на Чолаков, а след това президентът да издаде указ, защото няма право два пъти да връща процедурата на съвета.

Законът за съдебната власт не дава отговор на въпроса каква да е процедурата. Чл. 173, ал. 13 от ЗСВ казва: "Когато президентът на републиката откаже да назначи предложен от пленума на Висшия съдебен съвет кандидат и няма повторно направено предложение за същия кандидат, новият избор се извършва при условията и по реда на ал. 1 – 12".

Отговор на този въпрос обаче дават Правилата за избор на председатели на ВКС и ВАС и главен прокурор, приети от доскорошния състав на ВСС през ноември 2012 г. и последно актуализирани през март тази година.

В раздел 4, т. 7 от тях се казва: "По реда на тези правила се провежда нова процедура за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и на главен прокурор, когато:

- Президентът на Република България откаже да назначи предложения с решението на пленума на ВСС по т.5 кандидат.

- Когато процедурата е прекратена при условията на т.4" (никой от кандидатите не събере необходимия брой от 17 гласа - б.а.).

Т.е. изборът за председател на ВАС трябва да започне отначало, освен ако ВСС не реши първо да промени правилата.

Оставете коментар