ВСС иска вето на ЗСВ заради отстраняването на магистрати Избрана

Четвъртък, 27 Юли 2017 14:03 Написана от  Публикувана в ВСС

Приетата днес от парламента промяна в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предвиждаща отстраняване от длъжност на магистрат, обвинен за всяко тежко умишлено престъпление от общ характер, успя да обедини Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за това, че ще поиска от президента

Румен Радев да наложи вето на това изменение в закона. Това съобщава сайтът "Правен свят". 

Членовете на съвета решиха, че правната комисия на ВСС ще изготви становище по приетите днес промени в ЗСВ и е възможно кадровиците да поискат от държавния глава вето и по други от окончателно гласуваните днес текстове в Народното събрание, но дебатът в кадровия орган протече минути след приемането на промените и те още не знаеха окончателните формулировки на разпоредбите.

Пленумът обаче беше единодушен за измененията в чл. 230 ЗСВ, който след тях предвижда: "Когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство".

До момента редакцията на текста предвиждаше отстраняване от длъжност само по обвинения за престъпления, свързани с правораздавателната дейност и препращаше към чл.132 от Конституцията.

"Мисля, че ние чисто институционално трябва да направим следващата стъпка. Евентуално да сезираме президента да наложи вето върху най-драстично неприемливите текстове, какъвто например е текстът на чл. 230 ал. 1. Текстът придоби редакция, която нарушава всякакви основни принципи за защита на правата, включително и конституционни принципи. Затова аз предлагам да извървим следващата институционална стъпка", каза Галя Карагьозова.

Членовете на ВСС възразяват остро срещу отнетата им възможност да преценяват в кои случаи на повдигнато обвинение на магистрат, той да бъде отстранен, като с последната редакция това трябва да бъде извършено императивно от съответната колегия.

Карагьозова беше подкрепена и от Румен Боев, който каза, че миналата година ЗСВ е бил променен в тази му част именно, за да няма безконтролно отстраняване на магистратиир затова действащата в момента редакция предвижда отстраняване само за престъпления срещу правосъдието.

"Не може да се отстранява магистрат за едно тривиално престъпление, което се точи 4 години. Практиката показва, че съдебната фаза е достатъчно продължителна. Това е чисто антиконституционно решение, просто не са разбрали за пореден път какво става дума", каза Боев.

Шестима от членовете на ВСС изпратиха още вчера в правната комисия становище срещу целия законопроект, но единодушие едва ли ще бъде постигнато, за да бъде искано от президента да наложи вето на всички текстове.

Незабравка Стоева, която е член и на правната комисия на ВСС, каза, че напълно подкрепя искането, свързано с отстраняването на магистрати. Тя реши да сподели обаче становище по текст от закона, който не е част от законопроекта. Става дума за чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, който посочва, че магистратите, заемали постове на министри, зам.-министри, шефове на ДАНС се възстановяват на заеманата преди избора или равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.

Стоева каза, че е против цялата разпоредба. "През цялото време на мандата ми съм твърд противник на цялата разпоредба. Това е норма, която съществено смущава независимостта на съдебната власт. Нуждае се от сериозна ревизия до степен на цялостната отмяна. Няма сила, която да може да ме убеди, че по предложение на управляваща партия ставаш част от кабинета и след това се връщаш в съдебната система и продължаваш да си независим, и ще продължиш да говориш, че искаш гаранции за независимостта на съдебната система", обясни виждането си Стоева.

Румен Георгиев предложи да бъде уточнена и една дата през август, на която членовете на Пленума могат да се съберат на извънредно заседание и да решат по кои текстове ще искат от президента да наложи вето.

Оставете коментар