Прокуратурата отчете реализация в значителна степен на приоритетите за 2017 година

Понеделник, 14 Май 2018 12:38 Написана от  Публикувана в Прокуратура

Реализация в значителна степен на приоритетите, заложени за изминалата 2017 година, отчете прокуратурата на Република България, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение.

 

"Устойчиво в практиката на органите на досъдебното производство се утвърждават стандартите за ефективно разследване, съобразни с изискванията на ЕКПЧ, чрез планираните и продължаващи тематични обучения във всички апелативни райони, както в рамките на обучителния календар на ПРБ, така и в програмите на НИП. Целенасочените практически ориентирани обучения съвместно с разследващите органи се превръщат в стандарт за системата за повишаване на квалификацията", уточняват от прокуратурата.

Държавното обвинени отчита още пълноценно осъществяване от административните ръководители на функциите им по контрол относно сроковете за извършване на разследването, на предварителните проверки и мерките за процесуална принуда, което е поставило срочността на проверките и провежданите досъдебни производства на много високо ниво.

Отчетена е и голяма активност от страна на по-горестоящите прокуратури в оказването на методическа помощ на колегите им от по-долустоящите прокуратури. "Това от своя страна спомага за ограничаването на субективните пропуски в работата на органите на досъдебното производство, които често са съществен фактор за връщане на дела от съда на прокуратурата и за постановяване на оправдателни санкционни актове", подчертават от държавното обвинение.

"ПРБ предприе действия съобразно компетентността си, за анализиране на състоянието и перспективите, с цел осигуряване на готовност за оптимизиране на районните прокуратури в съответствие с предстоящото изменение на съдебната карта", информират още от прокуратурата.

Държавното обвинение отчита още проактивност в междуинституционалното взаимодействие в информационния обмен, с цел своевременно и възможно най -пълно информиране на гражданите за предприетото по конкретни казуси, а и изобщо за резултатността на дейността на прокуратурата и разследващите органи.

Като приоритети за 2018 година прокуратурата си е поставила повишаването на качеството на разследванията и спазването на срочността, в контекста на запазването на постигнатите резултати, продължаване утвърждаването на стандартите за ефективно разследване, съгласно изискванията на ЕСПЧ, създаване на устойчива практика на съвместни обучения на органите на досъдебно производство за повишаване на квалификацията им, утвърждаване в практиката на новите институти в НПК, повишаване активността на административните ръководители по контрол на сроковете.

За настоящата година държавното обвинение планува още - остраняване и ограничаване на предпоставките, водещи до допускане на съществени процесуални нарушения в досъдебната фаза на процеса, актуализиране на механизмите за взаимодействие с органите за противодействие на корупцията (КПКОНПИ, ДАНС, ИВСС и др.), продължаване на наблюдението на натовареността (индивидуална и на прокуратурите) с цел поддържане на готовност от страна на ПРБ при вземане на решение от ВСС за структурно оптимизиране на районните прокуратури и не на последно място осигуряване на равни условия за всички прокурори, следователи и служители по отношение на мероприятия за повишаване на професионалната квалификация.

Оставете коментар