Увеличават числеността на Инспекторатите към МВнР и правосъдното министерство

Сряда, 09 Януари 2019 15:02 Написана от  Публикувана в Гилдия

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на външните работи, съгласно които се увеличава щатната численост на Инспектората към ведомството от 8 на 11 щатни бройки. Увеличението на щатните бройки е в рамките на общата численост на министерството.

То се извършва за сметка на намаляването на числеността на дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“ с две щатни бройки и на общата численост на служителите на задграничните представителства на Република България с една щатна бройка.

Съгласно друго правителствено Постановление числеността на Инспектората в Министерството на правосъдието от 7 щатни бройки към настоящия момент се увеличава с 3 щатни бройки, които са за сметка на числеността на персонала в Главна дирекция „Регистри“ на Агенция по вписванията. Промените в двете министерства имат за цел привеждането на числеността на звената в съответствие Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, приета на 1 юни 2018 г. В нея се предвижда органите на държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията да разполагат с не по-малко от 10 инспектори, включително ръководител, при брой на служителите в проверяваните структури над 1200.

 

Оставете коментар