Атанаска Дишева ще напусне апартамента си с евтин наем в София

Вторник, 12 Юни 2018 10:09 Написана от  Публикувана в Гилдия

Настъпилият смут в съдебната власт след разкритията отпреди две седмици за това, че семейството на Атанаска Дишева, настоящ член на Висшия съдебен съвет и доскорошен съдия от Върховния административен съд, е закупувало недвижимости и е трупало лихви от банкови влогове

,докато е ползвало просторен ведомствен апартамент от 173 кв. м. в столичния квартал "Изток" срещу месечен наем между 138 и 202 лв., е на път да бъде преодолян. След отказа на Комисия "Професионална етика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа казуса с мотива, че Атанаска Дишева вече не била действащ магистрат, все пак се стигна до институционална реакция по "Дишевагейт" и до конкретни предложения за промяна на нормативната уредба. Приемането им, най-общо казано, ще доведе до "изгонването на Атанаска Дишева от просторния апартамент срещу евтин наем".

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и главният прокурор Сотир Цацаров са внесли предложение до Пленума на ВСС, който да възложи на ресорната Комисия "Управление на собствеността" в срок до 15 юли 2018 г. да изготви предложения за промени на правилата, по които магистрати и служители на съдебната власт получават ведомствени жилища срещу символичен месечен наем в качеството си на "нуждаещи се". Предложението на Чолаков и Цацаров е внесено на 11 юни и ще бъде разгледано на заседание на Пленума още този четвъртък.

Последните изменения в самите правила за отдаване под наем на апартаменти от жилищния фонд на ВСС бяха приети на 26 април тази година, но вече са показали "несъвършенства и проблеми, поради което се нуждаят от нова редакция", посочват двама от "тримата големи" в съдебната власт – председателят на ВАС и главният прокурор, третият – председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, не участва в предложението за ограничаване и рестрикции на привилегиите.

Чолаков и Цацаров поясняват, че измененията са нужни и заради станалите "публично известни факти относно ползване под наем на такова жилище от член на ВСС", а именно разкритията на в-к "Труд" по "Дишевагейт". "Именно те, както и силно негативната реакция в магистратската общност, налагат преосмисляне на начина на ползване на жилищния фонд на съдебната власт", гласят още от мотивите на вносителите.

Предложенията на Георги Чолаков и Сотир Цацаров, които Комисия "Управление на собствеността" трябва да докладва за гласуване от Пленума на ВСС, са две:

Първото урежда премахването на съществуващите две категории жилища във фонда на ВСС според предназначението им: ведомствени и служебни. "Във ведомствените жилища се настаняват временно, до прекратяването на трудовото им правоотношение или до изтичане на срока на командироването съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от съдилища, прокуратури, следствени органи, ВСС, ИВСС, НИП и други органи на съдебната власт, които отговарят на изискванията, посочени в ЗДС, ППЗДС и Правилата /чл. 4 ал. 1/. За разлика от тях, служебните жилища са предназначени за задоволяване на жилищната нужда на изборни членове на ВСС, главния инспектор и инспекторите в ИВСС, изборните членове на КАК, директора и преподавателите в НИП /чл. 4 ал. 2/. Нещо повече, те се ремонтират и обзавеждат със средства от бюджета на ВСС. За нас подобно разграничение е неправилно, защото всички наематели са лица, работещи в съдебната власт. Няма основание за разграничаване на жилищата по предназначение, което на практика е свързано със заеманата длъжност от съответния наемател. Неприемлива е и привилегията по ал. 3 на чл. 4, която не съществува за наемателите от категорията по ал. 1, за които са предназначени ведомствените жилища. С оглед на това, предлагаме изменения, които да премахнат това разграничение на жилищата от фонда на ВСС, като всички те имат еднакъв статут и настаняването в тях се извършва по еднакви правила, в които водеща е действителната жилищна нужда. Възможно е да се мисли за резервен фонд, с идея да се осигури временно жилищна площ за неголям срок /напр. до 6 месеца/ на колеги, чиито жилища са станали негодни за обитаване поради природни бедствия, аварии или в чиито семейства са възникнали остри здравословни проблеми", предлагат Чолаков и Цацаров.

Второто предложение на двама от "тримата големи" в съдебната власт произлиза пряко от действията на Дишеви през последните години. Семейството на настоящия кадровик и доскорошен върховен съдия Атанаска Дишева е закупило мезонет във Варна (през 2016 г.) и десетки декари земи в различни райони на страната (през 2013 и 2015 г.), докато в София е ползвало ведомствено жилище срещу символичен наем в продължение на повече от десет години. Според председателя на ВАС и главния прокурор, подобни "несправедливи" ситуации не трябва да се допускат занапред. "Едно от условията за кандидатстване за настаняване в жилище от жилищния фонд на ВСС е кандидатът /вкл. членовете на неговото семейство/ да не притежават в същото населено място собственост или право на ползване върху жилище, къща вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел / чл. 12 ал. 1 т. 1 от Правилата/. Текстът е в съответствие с чл. 22 ППЗДС, но определено се нуждае от допълнения, защото прилагането му може да доведе до крайно несправедлив резултат - магистратът да е кандидат за настаняване под наем, напр. в гр. София и да не притежава недвижим имот в столицата, но в същото време да е собственик на имоти на значителна стойност другаде, което само по себе си изключва дефинирането му като нуждаещ се. Предложението ни е критериите по чл. 12 да се допълнят, като се прави преценка и на общото имотно състояние на кандидата, с оглед материалните му възможности да покрие разход за средна пазарна цена или наем за жилище, съответстващо на нуждите на семейството му в населеното място, за което кандидатства", пише в предложението на Цацаров и Чолаков, което ще бъде обект на дискусия и решение след два дни на заседанието на Пленума на ВСС.

 

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар