361 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури

Четвъртък, 10 Май 2018 16:44 Написана от  Публикувана в Гилдия

361 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, които ще се проведат в периода 22 – 31 май и 01 юни 2018 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС

в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи" - "Младши прокурори“. Едновременно с резултатите са публикувани решението на казуса, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмения изпит, както и решенията на казуса и отговорите на теста са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС (централен вход).

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“, № 14, зали 32 и 42. На изпита се допуска използване на нормативни актове.

Оставете коментар