От следващата година специалността "Право" ще се изучава само в редовна форма

Сряда, 09 Май 2018 13:41 Написана от  Публикувана в Гилдия

Правителството прие решение, с което задочното обучение по специалността Право отпада от следващата година. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността Право и професионална квалификация "юрист",

която предвижда отпадане на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми, ще влезе в сила от учебната 2019-2020 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Протичащият в момента процес на преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети е причина за приетото решение от Министерския съвет. Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания.

Националната агенция за оценяване и акредитация също ще има възможност да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността Право. Ще се създадат и необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионално направление Право.

Удължаването на срока ще позволи и на Министерството на правосъдието да сформира работна група, която да прегледа нормативната уредба в сферата на обучението по специалността от регулираните професии Право, смятат от МС.

Оставете коментар