За първи път Инспекторатът към ВСС ще извърши комплексни проверки на ВКС, ВАС и НСС

Понеделник, 12 Март 2018 13:18 Написана от  Публикувана в Гилдия

За първи път в 10-годишната си дейност Инспекторатът към ВСС ще извърши комплексни планови проверки в двете върховни съдилища – ВКС и ВАС, и в Националната следствена служба. Това предвижда програмата на Инспектората към ВСС за 2018 г.,

приета с решение на заседание на 9 март, пише "Правен свят".

За първи път инспекторите ще проверят и организацията на административната дейност и движението на делата и в четирите органа на специализираното правосъдие – Специализираният наказателен съд, Специализираната прокуратура, Апелативният специализиран наказателен съд и Апелативната специализирана прокуратура.

През 2018 г. комплексни планови проверки са предвидени в 5 окръжни и 12 районни съдилища, при които инспекторите ще проверяват само наказателни дела, както и в 3 окръжни и 15 районни прокуратури.

Комплексни планови проверки ще има в окръжните съдилища във Велико Търново, Габрово и Русе.

Такива ще се извършат във всички органи на съдебната власт в съдебните райони на Окръжен съд – Хасково и Окръжен съд – Кърджали. Инспекторите ще проверят окръжните съдилища и окръжните прокуратури с окръжните следствени отдели към тях в Хасково и Кърджали, районните съдилища и районните прокуратури в двата съдебни района – съответно в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Ивайловград, и в Кърджали, Ардино, Крумовград, Момчилград.

Комплексни планови проверки са предвидени също в Окръжна прокуратура – Сливен и окръжния следствен отдел към нея, в районните съдилища и районните прокуратури в Нова Загора, Котел и Царево, в районите прокуратури в Сливен, Несебър и Поморие.

През тази година Инспекторатът към ВСС ще извърши комплексни планови проверки и в три административни съдилища – в Пловдив, Велико Търново и Варна.

Комплексните планови проверки обхващат цялата дейност на органите на съдебната власт – организацията на административната дейност, организацията по образуването, движението и приключването в установените срокове на съдебните, прокурорските и следствените дела, анализ и обобщаване на приключените дела и преписки за приложението на закона, за периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2017 г.

През 2018 г. Инспекторатът към ВСС ще извърши две тематични проверки. При проверките в окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и Наказателното отделение на ВКС Инспекторатът ще анализира причините за постановяване на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори, следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности, корупционни престъпления.

При проверките в окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура, включени в годишната програма на Инспектората към ВСС, ще се анализират причините за спиране на делата за корупционни престъпления. И двете тематични проверки ще обхванат делата за корупционни престъпления през последните две години – от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

През 2018 г. не са планирани контролни проверки.

Оставете коментар