МП подписа договор за доставката на 250 електронни гривни

Петък, 09 Февруари 2018 12:50 Написана от  Публикувана в Гилдия

Официално стартира процедурата по изграждането на системата за въвеждане на електронния мониторинг в наказателно-изпълнителната уредба на страната. Договорът, който е подписан между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и фирма-изпълнител

след процедура по Закона за обществените поръчки, е за доставка, инсталиране, тестване и внедряване на електронното наблюдение с включени параметри за изграждане на цялостна платформа от хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на ГДИН.
Системата обхваща електронен мониторинг за 250 лица - осъдени на пробация; условно-предсрочно освободени; лишени от свобода, работещи на външни обекти, както и лица с наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.
Предвижда се системата да бъде въведена в експлоатация през есента на тази година.

Оставете коментар