Лозан Панов втора седмица не е поискал информация за нуждите на спецправосъдието Избрана

Вторник, 14 Ноември 2017 13:14 Написана от  Публикувана в Гилдия

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов втора седмица не е поискал необходимата информация за новите нужди на спецправосъдието, с оглед преместването на делата за "висока корупция" от Софийския градски съд в специализираните съдилища,

въпреки дебата, който се проведе миналият четвъртък по време на заседанието на пленума към Висшия съдебен съвет (ВСС). Тогава стана ясно, че казусът с кадровото обезпечаване на Специализирания наказателен съд (СпНС) и Апелативния специализиран наказателен съд (АпСпНС), ще бъде обсъждан от съдийската колегия към ВСС именно днес, а правосъдният министър Цецка Цачева подкани в спешен порядък този въпрос да бъде изяснен.

Припомняме, че преди две седмици председателят на Специализирания наказателен съд (СпНС) Георги Ушев депозира искане за своевременно увеличаване на съдиите с 15 бройки, с оглед разширената компетентност на съда по силата на новите промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК ). По данните на административния ръководител на СпНС очакваните дела за корупция по високите етажи на властта, които ще залеят съда, ще е над 2000.

На днешното заседание на съдийската колегия към ВСС с 10:3 гласа "за", съдебните кадровици решиха да отложат разглеждането на точката, тъй като информация за кадровите нужди на Специализираните съдилища все още не е налична.

"Към момента натовареността не обосновава увеличаване на съдиите. Важен фактор е атакуването на разпоредбата пред Конституционния съд (КС), но ние не можем да предвидим кога ще се произнесе и какво ще реши. Длъжни сме да обезпечим СпНС с оглед новата му компетентност. Съгласна съм, че трябва да се направи справка за делата, на които не е даден ход. Следва да се изискат статистически данни колко дела срещу магистрати и лица, заемащи високи държавни постове, са били разгледани от Софийски градски съд и другите компетентни Окръжни съдилища. Не може да увеличаваме бройката произволно. На мен ми се струва, че в тази връзка нямаме достатъчно информация, за да се произнесем", констатира Цветинка Пашкунова.

По време на дебата бе засегнат и въпросът за увеличаване на заместниците на председателя на СпНС с една щатна бройка, но тъй като той не беше предмет на обсъждането, беше оставен.

"Прави ми впечатление, че нарасналият брой дела не обуславя нови съдии, а назначаването на нови заместници. По отношение на съдиите - не е ли по-добре да изискаме информация от прокуратурата и съдилищата за делата, които предстои да влязат в СпНС. За да сме убедени, че сме прави в което и да е решение. Предложението ми е да се увеличи бройката на заместниците с една, а по отношение на съдиите да изискаме информация", заяви представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

"Виждам тенденция към трикратно увеличаване на делата от частен характер, във връзка с използване на Специални разузнавателни средства (СРС) в СпНС. За 2016 година те са 2271, а за първото полугодие на 2017 г. има 1108 искания за издаване на СРС. При този масиран обем от дела е абсолютно обосновано искането за увеличаване на заместник-председателите на съда с една щатна бройка. Все пак тези дела ще се увеличат, не се предвижда намаляване. И без промените в подсъдността, броят им е увеличен три пъти", подчерта Вероника Имова.

Драгомир Кояджиков пресече дебата за откриването на нов щат за зам.-председател на СпНС, припомняйки, че той не е предмет на обсъждането, и предложи да се изиска информация от прокуратурата за висящите досъдебни производства, справка от всички районни и окръжни съдилища за последните 3 години за разгледаните дела за корупция "по високите етажи на властта" със и без даден ход. Предложението беше посрещнато с мнозинство, с 14:0 гласа "за".

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар