Специализираната прокуратура ще ползва част от сградата на НСлС Избрана

Четвъртък, 09 Ноември 2017 08:51 Написана от  Публикувана в Гилдия

Специализираната прокуратура ще бъде ситуирана в част от сградата, която в момента се ползва за нуждите на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Д-р Г.М. Димитров" 42. Това се разбра от заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

която прие за сведение информация на главния прокурор относно необходимите действия за обезпечаване на кадровото укрепване и материалното осигуряване на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, в съответствие с разширената им компетентност след измененията в Наказателно-процесуалния кодекс.

Спецпрокурорите ще ползват Блок 1В на НСлС, а останалата част от сградния фонд ще остане за следователите. Спецпрокурорите ще продължат да ползват и помещенията, в които са настанени в момента на ул. "Черковна". От думите на главния прокурор се разбра, че предстои да се извърши и пълен ремонт на комплекса.

Друг акцент от информацията на обвинител №1 бе необходимостта от увеличаване на щатните длъжности за магистрати в Специализираната и Апелативната специализирана прокуратура с 47. Пет ще са новите щатни длъжности са за "прокурор" в Апелативната спецпрокуратура и 22 в Спецпрокуратурата. Още две бройки ще се разкрият и в Следствения отдел. Планирано е и разкриването на 5 щатни длъжности за "младши следователи", за които ще има конкурс през следващата година, а стъпването им в длъжност ще е от 2019-та година.

Увеличението на броя на прокурорите и следователите ще стане чрез оптимизиране на незаети магистратски длъжности и намаляване на щатната численост в други органи на съдебната власт в системата на прокуратурата, както и чрез преразпределяне на заети прокурорски и следователски длъжности и преназначаване на магистрати с необходимия професионален опит и стаж, обясни Цацаров.

Предвидено е разкриване на 34 нови щатни длъжности за съдебни служители, от които 3,5 в Апелативната специализирана прокуратура, а 30,5 в Специализираната прокуратура, стана ясно още от оповестената информация. Както и при спецпрокурорите и следователите, новите щатни длъжности ще се осигурят чрез преместване на незаети бройки и закриване на длъжности в прокуратури с по-ниска натовареност.

На заседанието главният прокурор обори твърденията, разпространени от Софийския градски съд на 25 октомври, за натовареността на спецмагистратите. Сотир Цацаров напомни, че в компетенциите на специализираните съд и прокуратура вече попадат разглеждането на дела корупционни престъпления, извършвани и от кметове и общински съветници от цялата страна, което значително ще увеличи броя на делата.

Преди седмица и председателят на Специализирания наказателен съд Георги Ушев в справка до ВСС, бе акцентирал върху необходимостта от увеличаване на щата на специализираните съдии, които към момента са едва 18. Според данните на административния ръководител на СпНС очакваните дела за корупция срещу висши представители на държавата, местната власт и магистрати ще е около 2000.

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар