Адвокати се оплакват, че СГС ограничава достъпа им до делата Избрана

Вторник, 12 Септември 2017 14:58 Написана от  Публикувана в Гилдия

Адвокати се оплакват, че Софийският градски съд (СГС) ограничава достъпа им до делата в разрез с новия Правилник за администрацията на съдилищата. Това става ясно от писмо на шефа на Софийския адвокатски съвет Ивайло Данов до председателя на съда Калоян Топалов.

 

Сагата с това какъв е и как да се осъществява достъпът до дела в СГС започна, след като на 13 юни 2017 г. Топалов издаде заповед, с която утвърди правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в съда.

Така според заповедта на председателя на СГС право на достъп до делата имат "адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител/служебен защитник". Той им се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им и представителната им власт със съответните документи. Освен това се забранява заснемането и фотографирането на съдържащите се в делата документи.

Заповедта на Калоян Топалов беше издадена докато действаше старият Правилник за администрацията на районните, окръжните, апелативните и военно-апелативните съдилища.

Последва остра реакция на адвокатурата. А междувременно Висшият съдебен съвет прие нов Правилник за администрацията в съдилищата. Той беше публикуван в Държавен вестник на 22 август 2017 г.

В него бяха разписани доста по-подробни правила за достъп до делата (виж текстовете в карето). Най-общо в него се предвиди, че адвокатите имат право на свободен достъп до информация по делата, могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело само като представят адвокатска карта. Освен това новият ПАС изрично предвиди, че страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Копия от книжа се издават в деня на поискването им.

В столичната колегия обаче са постъпили сигнали от адвокати, че и след влизането в сила на новия правилник служителите в градския съд продължават да се позовават на правилата, въведени със заповедта на Топалов, и отказват да им осигурят достъп до делата.

В писмото на Ивайло Данов до председателя на СГС са посочени три вида оплаквания на адвокати. Първото е, че в градския съд не им се осигурява достъп до дела, по които не са пълномощници на страна. Второто е, че на страните и представители се отказва да получават копия от документи по дела в деня на поискването им, а се изисква писмена молба и разрешение на съдията-докладчик по нея. Третото оплакване на адвокатите е, че в СГС не дават на тях и страните сами да копират и фотографират книжата по делата.

Председателят на Софийския адвокатки съвет пише на Калоян Топалов, че е убеден, че скорошното влизане в сила на новия правилник е единствената причина служителите в СГС да не са запознати със съдържанието му и да прилагат правила, които му противоречат. И предлага на председателя на градския съд да приведе дейността на администрацията в съответствие с новите правила.

Двамата имат среща в понеделник, на която ще обсъдят поставените в писмото на Данов въпроси. От градския съд заявиха за "Правен свят", че ще променят заповедта в съответствие с новия ПАС и други по-горестоящи актове.

Материалът е препечатан от "Правен свят"

Оставете коментар