ВКС избира членове на съдийската КАК на 17 - ти юли

Понеделник, 09 Юли 2018 16:15 Написана от  Публикувана в Съд

За 17 юли 2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

 

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решенията на Съдийската колегия на ВСС по т. 18.3 от Протокол № 10/28.06.2016 г. и по т. 16.1 от Протокол № 28/04.07.2017 г. Пленумът на ВКС трябва да избере 9 съдии, отговарящи на условията по ал. 4 на чл. 37 от ЗСВ, които да се включат като членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС, съобщава "Правен свят".

С решение на Пленума на ВКС от 28.06.2017 г. са приети Правила за избор на членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС. Председателите на апелативните и окръжните съдилища са уведомени с писма, изпратени на 12.06.2018 г., че съгласно Правилата срокът за подаване на писмени заявления за участие в процедурата е 06.07.2018 г. включително.

До изтичането на този срок във ВКС бяха получени заявления и предложения за следните съдии (по реда на постъпването):

1. Заявление от Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя;

2. Заявление от Светлана Цанкова – съдия от Окръжен съд – Варна, гражданска материя;

3. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Любка Андонова от ВКС, гражданска материя;

4. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Жанин Силдарева от ВКС, гражданска материя;

5. Предложение от съдия Светла Димитрова за съдия Диана Хитова от ВКС, гражданска материя;

6. Заявление от Мая Христова – съдия от Окръжен съд – Варна, гражданска материя;

7. Заявление от Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя;

8. Заявление от Иво Харамлийски – съдия от Окръжен съд – Благоевград, наказателна материя

9. Заявление от Десислава Джарова – съдия от Софийския районен съд (гражданска материя)

10. Заявление от Елена Иванова – съдия от СГС, гражданска материя;

11. Заявление от Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя;

12. Заявление от Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя;

13. Заявление от Румяна Илиева – съдия от Апелативния специализиран наказателен съд, наказателна материя.

Оставете коментар