ЦСКА изгуби дело за собственост на имот в Кара дере

Сряда, 10 Януари 2018 09:22 Написана от  Публикувана в Съд

Окръжен съд – Варна обяви решение по предявен иск от „Камеко“ АД, София срещу ПФК "ЦСКА" АД за отричане на собствеността върху недвижим имот в с. Самотино, община Бяла, Варненска област представляващ урегулиран поземлен имот с площ 9862 кв. м. в Зона за отдих "Бяла север",

община Бяла в местност Кара дере. Това съобщиха от пресслужбата ВОС.

Няколко бяха възраженията  на ЦСКА по отношение на имота, обект на спора. Според футболния клуб, имотът за който „Камеко“ има документ за собственост не е един и същ с описания в иска, а по същество: че е придобит чрез договор за продажба, сключен с нотариален акт от 2009г., чрез който "Бяла Бийч Тур" АД продава имота на клуба. В случай, че възражението за собственост по договора се приеме за неоснователно, клубът поддържаше придобиване по давност чрез добросъвестно владение, упражнявано в периода от 2009 г. до предявяването на иска - 9.06.2017г. 

От своя страна ищецът Камеко твърди, че "Бяла Бийч Тур" АД не е притежавал правото на собственост, придобито със заповед на кмета на Община Бяла от 22.03.2007г., тъй като тя е прогласена за нищожна с решение на Административен съд.

Окръжен съд – Варна е възприел това становище на ищеца, тъй като двете страни са участвали и в производството пред Административен съд, в което е прогласена нищожността на заповедта и са обвързани от това решение. По закон нищожната заповед е такава от момента на издаването си. Затова ЦСКА не е придобил собствеността по договора за продажба. Съдът е приел, че клубът е считал за свой имота, но не е упражнявал фактическа власт върху него, поради което евентуалното твърдение за придобиването по давност също е прието за неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

 

Оставете коментар