България ще изпълни 5 решения по дела в ЕСПЧ Избрана

Четвъртък, 07 Декември 2017 09:27 Написана от  Публикувана в Съд

Правителството прие за изпълнение плащанията по пет решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Това съобщиха от правителствената информационна служба в сряда.

 

Първото дело е "Методиев срещу България". То касае оплаквания по член 9 (свобода на религията) и член 14 (забрана на дискриминацията) от Европейската конвенция за правата на човека. Жалбоподателите, които са с ахмадийско вероизповедание - религиозно движение, произлизащо от сунитския ислям, основано в Пенджаб към края на 19-ти век от Мирза Гулам Ахмад, твърдят, че отказът на националните съдилища да регистрират тяхното сдружение по реда на Закона за вероизповеданията, представлява необосновано и дискриминационно ограничение на правото им на свобода на религията, гарантирано от чл. 9 от Конвенцията. С решение от 31 май 2007 г. СГС е отказал да регистрира тяхното сдружение с наименование "Мюсюлманска общност Ахмадия". Апелативният съд е потвърдил решението на СГС. ВКС е отхвърлил подадената от сдружението касационна жалба, като е потвърдил мотивите, изложени от апелативния съд.

Съдът намира, че подходът на ВКС, който поставя като условие за регистрацията на религиозното сдружение то да докаже, че верското убеждение, споделяно от последователите му, се отличава от това на вече регистрираните вероизповедания и, по-конкретно, от преобладаващото мюсюлманско вероизповедание, би довел на практика до отказ за регистрация на всяка религиозна общност, която има същата доктрина като вече регистрирано вероизповедание. В резултат би било позволено съществуването само на една религиозна общност за всяка религия, като се изисква нейните последователи да се придържат към тази религиозна общност. В едно демократично общество няма нужда държавата да предприема мерки, за да гарантира, че религиозните общности са поставени под единна администрация. Държавата трябва да остане неутрална. Ролята на властите не е да вземат мерки, които да дават предимство на една религиозна общност пред друга или да премахват причината за напрежение чрез елиминиране на плурализма, а да се погрижат за толерантността между различните групи.

ЕСПЧ заключава, че твърдяната липса на прецизност в изложението на верското убеждение и богослужебната практика в устава на общността-жалбоподател не би могла да обоснове отказа за регистрация. Следователно отказът не е бил "необходим в едно демократично общество" по смисъла на член 9 от Конвенцията и е налице нарушение на тази разпоредба. ЕСПЧ присъжда обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4000 евро.

Второто делото е "Шалявски и други срещу България". Съдът установява нечовешко и унизително отношение и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита при задържането на жалбоподателя, на когото през ноември 2016 г. е повдигнато окончателно обвинение за над 100 случая на лихварство, както и неадекватното отношение към състоянието му. Присъденото обезщетение е 3000 евро за неимуществени вреди и 2500 евро – за разноски по делото.

Третото дело е "Велкова срещу България", ЕСПЧ намира, че продължителното неизпълнение на влязло в сила съдебно решение е нарушило правото на жалбоподателката на достъп до съд. Присъдено е обезщетение в размер на 20 000 евро за имуществени и неимуществени вреди и 6424 евро разноски.

Четвъртото дело касае недостатъчно аргументирано съдебно решение, което ЕСПЧ определя като нарушение на правото на достъп до съд, е констатирано по жалбата на Николай Генов. Присъденото му обезщетение е 2400 евро за неимуществени вреди и 1000 евро за разходи и разноски по делото.

Петото решението по делото "Господинов и други срещу България" се отнася до 10 жалби, подадени от лица, изтърпяващи доживотни присъди в различни затвори. Те се оплакват от условията в затворите. Присъдените обезщетения възлизат общо на 19 000 евро, а 6082 евро са за разходи и разноски.

Оставете коментар