НС прие въвеждането на електронна система за обществените поръчки

Четвъртък, 04 Октомври 2018 15:57 Написана от  Публикувана в Политика

Възлагането на обществените поръчки скоро ще стане напълно електронно. За целта ще бъде създадена централизирана електронна платформа, реши парламентът, като прие окончателно поправки в Закона за обществените поръчки, внесени от правителството.

Централизираната електронна платформа ще обхваща целия процес на възлагане, като са предвидени разпоредби, които отчитат етапността на нейното въвеждане в експлоатация.

Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Допусната е възможност само централните органи за покупки да използват свои платформи, които трябва да отговарят на регламентираните към тях принципни изисквания за свързаност с националната платформа. Във връзка с въвеждането на задължителна електронна комуникация ще се промени редът за подписването, публикуването и връчването на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията.

Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона. Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е и електронното разплащане. Предлага се повишаване на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. – средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги.

Предвиденото по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности. С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се предлага задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Оставете коментар