Приеха окончателните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари

Петък, 09 Март 2018 12:18 Написана от  Публикувана в Политика

Глобите за пране на пари достигат 10 000 000 лева, след като промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари бяха окончателно приети.
При констатирани системни нарушения на юридически лица или еднолични търговци, санкцията е от 20 000 до 10 000 000 лева

или 10 % от годишния оборот, а за физически лица санкциите започват от 10 000 лева, като таванът е същият. При извършване или допускане на нарушение глобите са от 2 000 до 20 000 лева за едноличните търговци и юридическите лица, а повторно нарушение ще коства от 5 000 до 50 000 лева. За финансови и кредитни институции, както и доставчици на платежни услуги, обменни бюра, лизингови къщи, инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пенсионни дружества санкциите са от 5 000 до 50 000 лева, а при повторно нарушение - от 10 000 до 10 000 000 лева. При откриване на системни нарушения от физически и юридически лица глобите са до 2 000 000 лева.
С промените се въвежда и определение за комплексна проверка. Тя включва идентифициране на клиентите, събиране на информация за целта и характера на действията на лицето, както и изясняване на произхода на средствата.

Оставете коментар