КЗК обяви, че започва проучване на банковия пазар

Четвъртък, 08 Март 2018 09:18 Написана от  Публикувана в Общество

Във връзка с наблюдавания процес на консолидация в банковия сектор и измененията в нормативната уредба, Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на този пазар и следи публично достъпните факти и обстоятелства,

KZKимащи отношение към правоприлагането на ЗЗК.

С Решение № 1076 от 2008 г. Комисията е приела Секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно, обхващащ периода 2006 - първо полугодие на 2008 година. Събраната към момента информация, поражда необходимост от ново по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда.

С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и съответните браншови организации.

Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство, допълват от антимонополния орган.

Оставете коментар