Агенция "Митници" отне лицензите на два склада за акцизни стоки

Сряда, 11 Април 2018 11:14 Написана от  Публикувана в Бизнес

На 05.04.2018 г. бяха отнети и прекратени лицензите за два данъчни склада за акцизни стоки на лицензиран складодържател. Действията на Агенция „Митници" са на основание влязло в сила наказателно постановление, с което е постановена имуществена санкция от 29 165.06 лв..

Извършеното нарушение е „тежко" (по смисъла на чл.4, т.18 от ЗАДС), тъй като наложената и влязла в сила санкция е над 15 000 лева, съобщават от Агенцията. Поради това лицензираният складодържател вече не изпълнява условията на чл.47, ал.1, т.5 от ЗАДС, където се посочва, че лицензиран складодържател може да бъде лице, което не е извършило тежко или повторно нарушение.

Наказателното постановление от септември 2016 г. е въз основа на акт за установяване на административно нарушение по описа на Митница Русе от април същата година. При анализ чрез системата БАЦИС и извършени допълнителни проверки, митническите служители установяват, че са нарушени процедурите по доставка на над 24,5 тона гориво за отопление, обложени с акцизна ставка 50 лева, спрямо действащото към момента на доставките законодателство. За пратки от първата половина на 2015 г., е установено, че са доставени на различен получател от отбелязания в документите. Т.е. лицензираният складодържател не разполага с надлежни документи, които да позволяват горивото да се обложи с намалена ставка.

Наказателното постановление е влязло в сила на 28.03.2018 г. след като е потвърдено от две съдебни инстанции - районен и административен съд.

На основание чл.53, ал.3 от ЗАДС решенията, с които се отнемат и прекратяват лицензите, подлежат на предварително изпълнение. Те могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок пред Административен съд - Русе.

Оставете коментар