КЗК глоби ЕВН и ЧЕЗ с милиони

Четвъртък, 21 Декември 2017 14:42 Написана от  Публикувана в Бизнес

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции за извършени нарушения по чл.21 от ЗЗК на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН и ЧЕЗ.


Общата сума на глобите е почти 6 млн. лева - 5 992 745 лева. Глобени са "ЧЕЗ Електро България", "ЧЕЗ Разпределение България", "ЕВН България Електроснабдяване" и "Електроразпределение Юг"

Общата глоба за ЧЕЗ е 2 193 540 лева, докато тази на ЕВН е 3 799 205 лева.

КЗК установи, че предприятията във всяка от икономическите групи прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени. Поведението на дружествата се проявява във връзка с преминаването на стопански потребители от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на търговия с ел. енергия по свободно договорени цени и да засегне интересите на потребителите.

Решенията могат да бъдат обжалвани от страните и всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването им по реда на АПК, а за третите лица – от публикуването в електронния регистър на Комисията.

Оставете коментар